Bezpečnost potravin

K čemu je nám dobrá pohraniční veterinární stanice

Vydáno: 16. 12. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.12.2009.

Zdánlivě stranou pozornosti zůstává jediná naše pohraniční veterinární stanice v Praze Ruzyni. Je to však jediné vstupní místo na území EU pro veterinární zboží, které naše republika má. Jedině tudy mohou vstoupit veterinární zásilky, jedině zde mohou být veterinárně odbaveny.

Tato pohraniční veterinární stanice (PVS) byla v Praze vybudována v roce 2003 v rámci projektu Phare CZ s názvem „Improvement of Border Veterinary Controls". Projekt byl vypracován a kontrolován Ministerstvem zemědělství společně se Státní veterinární správou ČR, Ministerstvem dopravy a spojů ČR a Českou správou letišť s.p. (nyní Letiště Praha s.p.), která připravila technické dokumenty a řídila výstavbu. Výstavba byla kromě fondů Phare EU financována i z národních fondů ČR (spolufinancování stavby, provozní a laboratorní vybavení stanice a proškolení úředních veterinárních lékařů).

V dubnu 2004 byla nová PVS schválena Statní veterinární správou ČR s určením pro balené produkty určené pro výživu lidí bez teplotního omezení, balené živočišné produkty neurčené k lidské spotřebě bez teplotního omezení, ostatní zvířata a registrované koňovité definované směrnicí Rady 90/426/ES. V souladu se směrnicí Rady 97/78/ES zaslala SVS ČR žádost Evropské komisi o zařazení PVS Praha-Ruzyně na seznam stanovišť hraniční kontroly.

PVS Praha-Ruzyně byla zařazena na seznam rozhodnutím Komise 2004/469/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES. Ke dni přistoupení ČR k Evropské unii, tedy k 1. 5. 2004 začala PVS fungovat „naostro“ a odbavovat zásilky původem ze třetích zemí.

Pro zajímavost uvádíme počty veterinárně odbavených zásilek za období fungování nové PVS, tedy od roku 2004. V roce 2004 (od 1. 5.) bylo veterinárně zkontrolováno 228 zásilek produktů a 220 zásilek zvířat, v roce 2005 to bylo 366 zásilek produktů a 459 zásilek zvířat, v roce 2006 bylo zásilek produktů o něco méně, a sice 275, zásilek zvířat 402, v roce 2007 bylo zásilek produktů 221, zato počet zásilek zvířat narostl na 581, v roce 2008 bylo odbaveno 223 zásilek produktů živočišného původu a dokonce 623 zásilek zvířat. Rok 2009 zatím není vyhodnocen.

Připomeňme, že letecky jsou přepravovány zejména rychle zkazitelné produkty, jako např. živí humři z Kanady a USA či chlazené maso z Jižní Ameriky či Austrálie a dále zvířata, aby z důvodu dodržení požadavků na jejich pohodu, tzv. welfare, strávila na cestě co nejkratší dobu. Pražská PVS je využívána zejména pro dopravu zásilek akvarijních a terarijních živočichů, drobných savců, ZOO zvířat a v neposlední řadě zvířat zájmového chovu jako jsou psi, kočky a ptáci.

Za léta svého působení si PVS vytvořila stálý okruh „klientů“. Její existenci oceňují zejména drobní podnikatelé zabývající se chovem a dovozem akvarijních rybiček a terarijních zvířat. Z hlediska živočišných produktů je PVS důležitá pro některé obchodní řetězce a hotely zaměřující se na prodej či přípravu jídel z živých měkkýšů, korýšů a čerstvých ryb. Výše zmíněné dovozy cestou jiných PVS (v jiných členských státech) jsou problematické z hlediska časové a ekonomické náročnosti.

Určitě je výhodné využívat možností, které nabízí odbavení veterinárních zásilek v Praze, a to zejména z hlediska welfare, pokud jde o živá zvířata, popřípadě čerstvosti potravin, než odbavení v obdobných veterinárních stanicích vzdálených od ČR řádově pět set kilometrů a poté dopravovat zásilky po silnici.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR