Bezpečnost potravin

Jsou pro nás biopotraviny lepší?

Vydáno: 5. 8. 2009
Autor:

Reakce na nedávno zveřejněnou britskou studii.

Ve Velké Británii byla ve středu 29. července zveřejněna vědecká studie podle níž biopotraviny nejsou zdravější než běžně vyráběné potraviny. Podle studie nejsou důkazy o tom, že by strava obsahující biopotraviny přinášela nějaké zvláštní zdravotní výhody. Vzali ale vědci v úvahu všechny aspekty ekologického zemědělství?  
//<![CDATA[
var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php':'http://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php');
var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
document.write ("“);
//]]>
Podle studie, jejímž zadavatelem byl britský Úřad pro kontrolu potravin (FSA), existují malé rozdíly ve výživné hodnotě mezi bio a konvenčními potravinami, a není žádný důkaz o jejich zvláštním vlivu na zdraví populace.

Do analýzy experti z londýnské školy hygieny a tropické medicíny zahrnuli 169 studií za posledních padesát let. Rozdíly v nutriční hodnotě se ukázaly u 55 z nich.

Na první pohled je vidět, že studie FSA analyzovala pouze velmi omezené množství vědeckých prací. Studie se zabývala pouze pracemi napsanými v angličtině, téměř polovinou vědeckých studií, které našla, se nezabývala vůbec a ignorovala nejnovější studie financované EU, zveřejněné v dubnu tohoto roku.

Větší výhody biopotravin
Ačkoli vědci z londýnské školy hygieny a tropické medicíny ve zprávě pro FSA říkají, že rozdíly mezi biopotravinami a konvenčními potravinami nejsou „důležité" vzhledem k velmi omezenému množství studií, ve zveřejněné analýze přiznávají, že biopotraviny obsahují vyšší množství zdraví prospěšných látek než konvenční potraviny. Studie FSA například zjistila, že průměrný pozitivní rozdíl mezi následujícími nutričními látkami v biopotravinách ve srovnání s konvenčními potravinami byl u:
 • Bílkovin 12,7 %
 • Beta-karotenu 53,6 %
 • Flavonoidů 38,4 %
 • Mědi 8,3 %
 • Hořčíku 7,1 %
 • Fosforu 6 %
 • Draslíku 2,5 %
 • Sodíku 8,7 %
 • Síry 10,5 %
 • Zinku 11,3 %
 • Fenolových sloučenin 13,2 %
Vědci také našli vyšší hodnoty zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v biomase a biomléce (mezi 2,1 % a 27,8 % více) než v konvenčním mase a mléce.
Studií o zdravotních výhodách biopotravin ve srovnání s konvenčními potravinami je velmi omezené množství. Zpráva FSA připouští, že bez dlouhodobých vědeckých sledování je těžké dělat dalekosáhlé závěry. Podle ředitelky oddělení FSA pro spotřebitele Gill Fineové výsledky studie neznamenají, že lidé mají přestat jíst biopotraviny.

Také neexistují vědecké studie o dlouhodobém působení pesticidů na lidské zdraví. V roce 2006 Evropská komise oznámila, že „dlouhodobé působení pesticidů může vést k závažným poruchám imunitního systému, sexuálním poruchám, rakovině, sterilitě, defektům při narození a poškození nervového systému". Nedávno byly zveřejněny výsledky výzkumu, který prokazuje spojitost mezi působením pesticidů a Parkinsonovou chorobou.

Studie FSA ignorovala závažná zjištění

Při formování závěrů studie pro FSA autoři nevzali v potaz výsledky výzkumu QualityLowInputFood (QLIF), který koordinoval Carlo Leifert, profesor ekologického zemědělství na univerzitě v Newcastle, a jehož výsledky budou zveřejněny do konce roku. Studie QLIF, financovaná EU, do které se zapojilo 31 výzkumných pracovišť a univerzit z Evropy. již zveřejnila více než 100 vědeckých prací. Mezi hlavní závěry tohoto projektu patří:
 • množství řady nutričně prospěšných látek (například antioxidantů a vitamínů) bylo vyšší v biopotravinách než v konvenčních potravinách
 • množství nutričně neprospěšných látek (například mykotoxinů, glykolalkaloidů, kadmia a niklu) bylo v bioproduktech méně
Také množství mastných kyselin, jako jsou CLA a omega 3, bylo o 10 až 60 % vyšší v biomléce a mléčných biovýrobcích. Ekologicky pěstovaná listová zelenina a ovoce obsahovala až o 90 % vyšší množství vitamínu C než konvenční.  

Profesor Leifert řekl britským novinám The Times, že jeho výzkum našel v biopotravinách vyšší množství antioxidantů – ty pomáhají tělu bojovat s rakovinou a kardiovaskulárními nemocemi. Leifert řekl, že FSA nechce připustit, že biopotraviny přinášejí jakýkoli užitek. Vláda má strach, že by pak musela zajistit dostupnost biopotravin pro všechny. Podle profesora Leiferta byly závěry studie FSA „selektivní".

V dodatku zprávy FSA se píše, že hladiny některých nutrientů, jako betakarotenu, jsou až o 53 % vyšší u biopotravin. Přesto se tyto rozdíly v závěrech studie neobjevily.

Lidé nekupují biopotraviny jen kvůli zdraví

Lidé si nekupují biopotraviny jen proto, aby byli zdravější. Nedávný průzkum v EU zjistil, že běžní nakupující biopotravin, kteří nakupují okolo 80 % všech biopotravin, si velmi dobře uvědomují řadu dalších výhod, které jim ekologické zemědělství a biopotraviny přinášejí.

Nákup biopotravin podporuje zdravé prostředí. Na ekologických farmách se vyskytuje o 30 % více druhů rostlin a o 50 % více volně žijících zvířat, jako motýlů, ptáků a včel. Podle Compassion in World Farming, uznávané odborné organizace, má ekologické zemědělství nejvyšší standardy v oblasti zacházení s hospodářskými zvířaty. Další výhody pro životní prostředí jsou jasné – na ekologických farmách nejsou skladovány nebezpečné odpady, umělá dusíkatá hnojiva jsou zakázána a proto dochází k nižšímu úniku látek, které mohou způsobovat růst řas.

Ekologické zemědělství a ekologický potravinový systém je holistický, založený na spolupráci s přírodou. Nespoléhá se na vstupy na bázi ropy, například v případě umělých hnojiv a pesticidů. Spotřebitelé kupují biopotraviny nejen proto, aby se vyhnuly potravinám obsahujícím zbytky pesticidů, ale podporují také systém, který má nejvyšší standardy welfare zvířat, zakazuje rutinní podávání antibiotik a podporuje biodiverzitu na farmách. Lidé nákupem biopotraviny podporují různorodou a živou krajinu. Lidé nakupující biopotraviny vyhledávají potraviny, které byly vyprodukovány eticky. Ekologické zemědělství vytváří více pracovních příležitostí, které jsou rozmanitější a bezpečnější než v konvenčním zemědělství.

Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou řízeny přísnými předpisy, což je odlišuje od konvenčního zemědělství. Plodiny nejsou hnojeny umělými chemickými hnojivy, chemické pesticidy nejsou povoleny a hospodářská zvířata nesmějí dostávat antibiotika preventivně.

Nedávný výzkum provedený britskou Reading University zjistil, že počet pracovních míst na britském venkově by se zvýšil o 73 procent, pokud by v Anglii a Walesu fungovalo pouze ekologické zemědělství. Přesto by takový systém vyprodukoval dostatek potravin pro všechny. Ve vztahu k zemědělským vstupům výzkum také zjistil zásadní rozdíly. Ekologické zemědělství by zajistilo snížení emisí skleníkových plynů a znečištění vody. Energeticky intenzivní vstupy do zemědělství by se výrazně snížily, u hnojiv o 95 procent a u postřiků o 98 procent. 

Ekologické zemědělství je také v popředí snah o ochranu proti klimatickým změnám. Zdůrazňuje využívání „sluneční energie a úrodnosti" prostřednictvím pěstování jetelovin pro fixování uhlíku do půdy pro následující plodinu. Ekologické zemědělství bude hrát v budoucnu pro zdraví lidí a planety stále důležitější roli.

 Velmi dobrý přehled o výhodách ekologického zemědělství a biopotravin také přináší zpráva vědeckého institutu FiBL:
Výsledky studie v angličtině si můžete přečíst zde, český překlad zprávy přinesl zpravodajský portál IHNed.cz, stručnou informaci o studii najdete na http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?ch=94&typ=1&val=93410&ids=3563.
Zdroj: Tom Václavík, vydavatel www.bio-info.cz