Bezpečnost potravin

Jíte prošlé potraviny?

Vydáno: 8. 10. 2008
Autor: bodokova1

Jeden z průzkumů názorů veřejnosti v ČR, který je prováděn na žádost Vědeckého výboru pro potraviny.

Průzkumy názorů veřejnosti organizuje VVP obvykle každý rok. Průzkum provádí nezávislá agentura, která má pro provádění průzkumů patřičný kredit. Průzkumy jsou zaměřeny především na dospělou populaci v ČR. Výběr dotazů schvaluje plenární zasedání VVP. ČTK. Všechny výsledky jsou publikovány na webu VVP.
Shrnutí průzkumu:
 
Ø     Většina lidí (68,5%) zásadně nekonzumuje potraviny, u kterých vypršela doporučená doba spotřeby. Mnohem častěji jsou to ženy, spíše mladšího a středního věku, ale i osoby ve věku 46 – 65 let, více pracovně aktivní lidé.
Ø     27,9% dotázanýchobvykle tyto potraviny zkonzumuje, pokud nedošlo ke zjevným smyslovým změnám. Jsou to většinou muži. Jedná se o osoby nejvíce ve věku nad 70 let, spíše s vyšším vzděláním.
Ø     0,6% respondentůprošlé potraviny zkonzumuje, i když jsou patrné smyslové změny.
Ø      Neví nebo neodpovědělo 3,5% dotazovaných.
 

Podrobnosti na http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/pruzkumy/2007/12.htm