Bezpečnost potravin

Jedno procento populace v ČR má nadměrný příjem hliníku

Vydáno: 19. 8. 2008
Autor:

Podle průzkumu provedeného u české populace mají nadměrný příjem hliníku nejvíce děti ve věku 4–9 let.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 15.7.2008 stanovisko k příjmu hliníku ze stravy a stanovil nový tolerovatelný týdenní příjem hliníku ve výši 1 mg/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá 143 µg/kg tělesné hmotnosti/den. Bližší informace ke stanovisku EFSA jsou k dispozici v příspěvku “Nadměrný příjem hliníku ze stravy”.
Centrum hygieny potravinových řetězců při Státním zdravotním ústavu (CHPŘ SZÚ) sledovalo dietetickou expozici hliníku u české populace ve věku 4–90 let a to v období 1999–2003. Na základě získaných hodnot se zjistilo, že 1 % české populace má nadměrný příjem hliníku (tj. více než 143µg/kg tělesné hmotnosti/den). Největší podíl osob (10 %) s nadměrným příjmem hliníku tvoří děti (4–9 let).
Vzhledem k tomu, že se na celkovém příjmu hliníku podílí řada dietetických zdrojů, není jednoduché vydat dietetické doporučení ke snížení příjmu hliníku. Zdrojem vysokého příjmu hliníku u dětí je čaj a kakao a další produkty (aditiva, léky, materiály přicházející do kontaktu s potravinami).
Hliník má neurotoxické účinky a působí toxicky na reprodukci. Nejnovější výsledky výzkumu neumožňují s určitostí stanovit, jaký je vliv hliníku na Alzheimerovu chorobu.