Bezpečnost potravin

Jednání IT WG dne 7.10.2008

Vydáno: 20. 10. 2008
Autor:

Informace u jednání pracovní skupiny pro informační technologie dne 7.10.2008 na Kypru.

Předsedající pracovní skupiny Ermanno Cavalli, který je ředitelem informačních technologií EFSA ve stručnosti shrnul agendu a závěry předchozího jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo v Praze. Připomenul význam koordinačního místa Focal Point pro technickou a vědeckou spolupráci.
 
Návrhy pracovní skupiny k plánu činnosti EFSA

IT WG pracuje na základě rozhodnutí Advisory Fóra EFSA přijatého v únoru 2008.

Ermanno Cavalli předložil návrh změn k plánu činnosti EFSA. Diskuze proběhla v souladu se Strategií EFSA pro spolupráci a sdílení informací. Úpravy se týkaly sběru dat Framework. Jde o vytvoření aplikace sběru dat uzpůsobeného pro vědecké účely. Hlavním záměrem IT WG bude nadále usnadnění přenosu vědeckých informací prostřednictvím technických systémů pro zajištění bezpečného potravinového řetězce. Setkání pracovní skupiny se uskuteční dvakrát za rok, další setkání budou probíhat virtuálně. Finální verze plánu činnosti má být schválena v prosinci tohoto roku. 

Strategie pro spolupráci mezi členskými zeměmi a EFSA

Rozvoj vědecké spolupráce mezi členskými zeměmi vychází ze Strategie pro spolupráci a vytváření sítí mezi členskými zeměmi a EFSA. IT WG vytváří praktické možnosti technického spojení mezi EFSA a členskými státy od roku 2003 a podporuje komunikační platformy v oblasti bezpečnosti krmiv, potravin a výživy člověka v EU.

Saddia Noorani prezentovala přehled realizace Strategie pro spolupráci a vytváření sítí EFSA.
Úkoly skupiny jsou spojeny zejména s ohodnocováním technické proveditelnosti běžných projektů, dále s rozvojem spojení mezi členskými organizacemi a vytvářením nástrojů pro sdílení dokumentů. EFSA si dává za cíl aplikací Framework vytvořit schéma pro vědecké účely, s tzv. přemostěním pro sběr dat.   
ČR se zapojila do řešení projektů vycházející za Strategie pro spolupráci a vytváření sítí mezi členskými zeměmi a EFSA a bude sledovat vývoj v těchto projektech.
Hlavními cíli v roce 2008 jsou nadále požadavky na vypracovávání vysoce odborných stanovisek a zlepšování metodologií hodnocení rizik

Sběr dat v EFSA

Na nové informace ohledně změn v platformě poukázala Stadia Noorani z EFSA. V současnosti se pozornost obrací na řešení strukturálních návrhů a přístupů k informacím podle odbornosti. Na základě poskytnutých informací Focal Pointu se přistoupilo k regulaci stávající konfigurace a vytvořily se nové standardy budoucího Extranetu.

Shromažďování vědeckých dat je jedním z úkolů EFSA.  Nové informace o ustanovení rámcového modelu sběru dat (Data Collection Framework) prezentovala Chiara Bianchi. EFSA v současnosti připravuje aplikace pro databázování dat. Strukturu dat je nutné podřídit znalostem o spotřebě a složení potravin. Neexistuje jednotný systém klasifikace potravin. Mezinárodní spolupráce by měla umožnit předání sběru dat pro účely hodnocení zdravotních rizik na národní úrovni a pro Evropskou Komisi.

Zdroj: MZe