Bezpečnost potravin

Jedna látka – jedno hodnocení: webinář Evropské komise

Vydáno: 23. 5. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 1. června 2022, 9:00 – 13:00

Strategie pro udržitelnost chemických látek si klade za cíl přejít na přístup „jedna látka, jedno hodnocení“ zlepšením účinnosti, efektivity, soudržnosti a transparentnosti provádění hodnocení bezpečnosti chemických látek ve všech příslušných právních předpisech.

V souladu se závazkem strategie zřídilo Generální ředitelství Evropské komise (EK) pro životní prostředí (DG ENVI) po konzultaci se všemi příslušnými útvary EK odbornou pracovní skupinu, která má podpořit realizaci tohoto cíle.

Skupina je složena z orgánů členských států, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, zástupců agentur EU (Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)) a příslušných útvarů EK.

S cílem informovat zúčastněné strany a občany o činnostech pracovní skupiny a obecně o opatřeních týkajících se „jedné látky, jednoho hodnocení“ pořádá DG ENVI informační setkání pro zúčastněné strany a občany, které se bude konat souběžně se zasedáním odborné pracovní skupiny. Toto informační zasedání se uskuteční 1. června 2022.

Aktuální informace o akci a program jsou k dispozici zde.

Akci lze sledovat pouze online prostřednictvím webového přenosu dostupného na tomto odkazu. Účastníci budou moci komunikovat s přednášejícími a klást jim otázky prostřednictvím Slido chatu, který bude vložen do odkazu webového přenosu. Zúčastněné strany a občané, kteří mají zájem se akce zúčastnit, se mohou zaregistrovat na odkazu dostupném zde a uvést své jméno, příslušnost a e-mailovou adresu.

Zdroj: EK