Bezpečnost potravin

Je voda z vodovodu bezpečná pro nastávající matky?

Vydáno: 7. 6. 2008
Autor:

Pití vody dezinfikované chlorem může způsobit zvýšení rizika projevujícího se srdečními problémy, rozštěpem patra nebo mozkovými defekty u narozených dětí.

Analýza údajů, získaných od více než 400 000 dětí z Tchajwanu, prováděná výzkumníky z univerzity v Birminghamu ukázala, že v případech, kdy žena v těhotenství pije vodu dezinfikovanou chlorem, může dojít ke zvýšení zdravotního rizika u narozených dětí, projevujícího se srdečními problémy, rozštěpem patra nebo mozkovými defekty. Chlorování vody se používá jako účinná metoda dezinfekce pitné vody a snižování výskytu chorob z pití vody. Četné studie ale prokazují v chlorované vodě přítomnost řady vedlejších produktů. Nedávný výzkum poukázal na to, že prenatální vystavení těmto vedlejším produktům může zvyšovat riziko vrozených defektů. Kupříkladu působení trihalometanů v dávce vyšší než 20 μg/litr bylo spojeno se zvýšením tohoto rizika o 50–100 % v porovnání s úrovní pod 5 μg/litr. Biologický mechanismus působení těchto vedlejších produktů dezinfekce na vznik vrozených defektů není znám. Více informací na této adrese nebo zde.