Bezpečnost potravin

Je ohroženo pěstování banánů?

Vydáno: 2. 4. 2008
Autor:

EFSA vydal 31.3.2008 celkem 15 vědeckých stanovisek týkajících se škůdců u banánovníků. Škůdci citrusů se ještě prověřují.

Panel pro zdravotní stav rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA – PLH) vydal dne 31.3.2008 stanovisko k problematice škůdců u banánovníků. Na žádost Evropské komise EFSA prověřoval rizika, která představují škůdci banánovníků ve francouzských zámořských oblastech produkce banánů. Na základě dokumentace, kterou poskytly francouzské úřady a dalších vědeckých a technických údajů, panel PLH došel k závěru, že většina ze studovaných škůdců by mohla představovat riziko pro produkci potravin v těchto zámořských oblastech. Je třeba zvážit, zda škůdce zanést na seznam EU obsahující škodlivé organismy. Pokud by se na tento seznam dostali, znamenalo by to, že by byli předmětem zdravotních opatření EU týkajících se rostlin. Organismy, které panel PLH vyšetřoval, způsobují poškození banánovníků v různých částech jižní a střední Ameriky, Asie a Afriky.
Mezi škůdci, které panel PLH studoval, byl virus označovaný jako BBTV (Banana bunchy top virus). Ten představuje největší hrozbu pro onemocnění rostlin. Je ze všech virových onemocnění ve světě postihujících banánovníky nejnebezpečnější, neboť má devastující vliv na plodiny. Postižené rostliny produkují malé a znetvořené plody nebo nedávají žádné plody. BBTV se přenáší hmyzem, banánovými mšicemi nebo infikovanými sazenicemi, které pěstitelé banánů často dovážejí pro zakládání nových plantáží.
BBTV se v současné době vyskytuje v mnoha zemích Asie a Afriky, Oceánie a na Havaji. EFSA – PLH konstatoval, že fytosanitární riziko spojené s BBTV je extrémně vysoké. Panel se domnívá, že existuje velká pravděpodobnost, že by se virus mohl dostat, usídlit a šiřit ve francouzských zámořských oblastech, kde v současné době není přítomen. Pokud by k tomuto došlo, způsobí to velké ztráty lokálním plantážím banánovníků.
 
Evropská komise se obrátila na EFSA se stejným požadavkem, tj. posouzením rizika škůdců a sice v souvislosti s pěstováním citrusů ve francouzských zámořských oblastech. Vědecká stanoviska se právě dokončují.
 
 
Zdroj: EFSA