Bezpečnost potravin

Jaro je již za dveřmi

Vydáno: 4. 3. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 2.3. 2011.

Prodlužující se den znamená, že se v hospodářstvích i v přírodě něco začíná dít. Na sklonku zimy například přivádějí na svět ovce jehňata, tzv. se bahní, přilétají tažní ptáci a včely vyrážejí na svůj první prolet po zimě.

A blížící se jaro je také dobou, kdy zkušený chovatel hospodářských zvířat ví, že mohou hrozit určitá rizika a že mu nastává období, kdy bude mít více práce. Zbývající krmení může být znehodnoceno zatékající tající vodou nebo narušeno hlodavci či jinými škůdci. Náhlé změny teplot mohou při nedostatečném větrání působit pocení oken a stěn a jejich namrzání. Je také nejvyšší čas zkontrolovat výběhy pro hospodářská zvířata, zda ohrazení neutrpělo. K jedněm z povinností chovatelů patří totiž i zabránit úniku chovaných zvířat a tím zabránit případným problémům i na komunikacích.

Určitě je na místě prověřit, zda jsou chovy hospodářských zvířat dostatečně chráněny před kontaktem s volně žijícími zvířaty, a to jak se zvířaty lesními, polními, či volně žijícími ptáky. Dále je dobré prověřit napajedla a napáječky a provést asanaci výběhů kvůli možným parazitům.

Samozřejmě že zkušení chovatelé toto všechno dobře vědí, však také případů zanedbání péče o hospodářská zvířata z důvodu neodbornosti v porovnání například s počátkem devadesátých let ubylo. Nicméně i nyní se orgány státního veterinárního dozoru setkávají čas od času s případy špatné péče. Jistě ale i díky medializaci jich přece jen ubývá.

Státní veterinární správa ČR s předstihem připomíná, že předjaří je přípravou na jaro a na vegetační období, kdy přibývá starostí (ale i radostí) s hospodářskými, ale i zájmovými zvířaty!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.