Bezpečnost potravin

Jak zacházet s potravinami v zatopených oblastech

Vydáno: 21. 5. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 20.5.2010.

Voda v zatopených oblastech pomalu opadá, nastává čas úklidu a likvidace škod. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v této souvislosti připomíná zásady bezpečného zacházení s potravinami. Lidé by neměli konzumovat potraviny, které přišly do přímého styku s povodňovou vodou, neboť je u nich vysoké riziko mikrobiální kontaminace. Využít lze pouze hermeticky uzavřené potraviny, a to pouze konzervy za předpokladu, že budou pečlivě očištěny a desinfikovány. I tak je však nutné věnovat pozornost tomu, zda obal není nikde poškozen, deformován a zda potravina uvnitř nevykazuje senzorické změny (změny chuti, barvy, vůně).
 
Zlikvidovány by také měly být chlazené potraviny (masné a mléčné výrobky), které byly déle než čtyři hodiny vystaveny teplotě vyšší než šest stupňů Celsia. Zmražené potraviny by neměly být mimo mrazící režim déle než dvě hodiny. Pozornost by měla být věnována i potravinám, které nebyly přímo zaplaveny, ale byly vystaveny vysoké vlhkosti, v důsledku čehož u nich hrozí zaplísnění a množení mykotoxinů. Rizikové jsou z tohoto hlediska především sypké potraviny (mouka, strouhanka), luštěniny, cereálie apod.
 
Všem zatopeným provozovatelům potravinářských podniků, ať už jde o obchodníky či výrobce, potravinářská inspekce doporučuje zlikvidovat všechny zaplavené potraviny bez výjimky. Pokud se spotřebitelé na pultech prodejen setkají s potravinami, které vykazují známky poškození vodou, mohou podat podnět ke kontrole k SZPI.
 
Inspektoři SZPI jsou připraveni, hned jak opadne voda, vyrazit do postižených regionů. Jejich hlavním cílem bude pomoci při likvidaci následků povodně a zabránit distribuci potravin znehodnocených vodou, aby nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů.
 
V mimořádných situacích, jako je tato, se inspekce snaží vycházet provozovatelům vstříc; radí jim, jaké potraviny likvidovat, a je nápomocna při prokazování škod pro pojišťovny.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
20. 5. 2010