Bezpečnost potravin

Jak vyhovět při vývoji potravin požadavkům „generace Y“?

Vydáno: 31. 7. 2009
Autor: bodokova1

Populace 18- až 29-letých v USA je otevřená novinkám, má velmi individuální požadavky a není příliš loajální.

Označení „Generace Y“ (také „Millennial“ nebo „Echo boomers“) se používá pro osoby dnes 18- až 29-leté, tzn. další skupinu po Generaci X. Jako Generace X (Gen X) je v USA označována populace narozená v období od počátku 60. do konce 70. let, tj. po období poválečných „Baby boomers“.
Pro zvýšení odbytu se výrobci a podniky služeb zaměřují na splnění požadavků určitých skupin populace. V případě Generace Y je obtížné odhalit společné trendy. Lidé v této věkové skupině v USA se chovají nejméně jednotně v porovnání se staršími skupinami populace. Pocházejí z nejrůznějších prostředí a jejich cíle jsou velmi různorodé. Tito lidé mnohem více než jiné skupiny prosazují své individuální potřeby a přístupy.
I v otázce stravování jsou otevřeni stále novým věcem a s málo čím se spokojí. Stále hledají nové, a to i v případě, že byli s určitým výrobkem spokojeni. Nakupují velmi impulzivně – více než jiné skupiny nakupují podle okamžité nálady. 49 % z nich uvádí, že nakupuje v obchodech s přírodními a bio-potravinami, a 44 %, že nakupuje na etnických trzích. Jsou přesvědčeni, že jejich potřeby jsou velmi odlišné od potřeb kohokoli jiného a mají tendenci požadovat individuální úpravy.
Mnohem více než jiné skupiny je oslovují „zelení“ – environmentální problémy, udržitelnost a recyklace. Více než jiné skupiny se zajímají o odlišné etnické chuti a pokrmy. Vyhovují jim potraviny upravené a balené tak, aby je mohli konzumovat u počítače. Také s oblibou konzumují jídlo někde mezi restaurací a domovem, kde se setkávají s přáteli. Pro komunikaci s touto skupinou spotřebitelů se hodí média jako Facebook či Twitter.

Zdroj: Food Bussiness News, 5, 2009, č. 6, s. 43-44, překlad ing. Irena Suková