Bezpečnost potravin

Jak snížit rezidua nikarbazinu u brojlerů

Vydáno: 28. 5. 2009
Autor: bodokova1

Doporučení FSA.  

Anglická Agentura pro standard potravin (FSA) zveřejnila pro výrobce krmiv a chovatele zvířat doporučení pro správnou zemědělskou praxi: „Jak snížit rezidua nikarbazinu u brojlerů“.
 
 
Rezidua nikarbazinu jsou u drůbeže stálým problémem. Vysoké koncentrace reziduí ukazují na nedostatky při skladování krmiv v zásobnících a na řízení na farmách. Významným nebezpečím se stává skutečnost, že brojleři přicházejí do kontaktu se svými vlastními výkaly a jedí je, a proto dochází k recyklaci nikarbazinu v průběhu pěti denní ochranné lhůty před porážkou.
 
 
 
Co můžete dělat, aby rezidua nebyla zjišťována, najdete na adrese www.bezpecna-krmiva.cz