Bezpečnost potravin

Jak se zapojit do projektu Podpora spotřeby školního mléka

Vydáno: 25. 1. 2007
Autor: pospisilova

Informace pro žadatele.

Jak podat žádost o schválení pro dodávání PMV

 

Jestliže žadatel chce zahájit dodávky PMV do školy nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku začínajícího letos (v tomto kalendářním roce), musí podat písemně žádost ve formě vyplněného formuláře, a to nejpozději do 30. dubna 2007. Formulář lze najít na stránkách administrátora projektu, tj. Státního zemědělského intervenčního fondu, na adrese www.szif.cz.

 

Schválení je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. Žadatel se v nich zavazuje:

• používat PMV pouze ke spotřebě žáků v rámci školního zařízení nebo zařízení, jménem kterých bude žádat o podporu a národní podporu;

• vrátit zpět jakoukoli podporu, která byla vyplacena neprávem;

• předložit náležité doklady příslušným orgánům ke kontrole;

• povolit fyzickou kontrolu.

 

Pokud je žadatelem o schválení dodavatel (výrobce, obchodník) zavazuje se dále:

• vést záznamy o výrobcích PMV, jménech a adresách škol nebo zařízení školního stravování, popřípadě jejich zřizovatelů, dále o množství PMV, která jim prodal či dodal;

• podrobit se jakékoli kontrole, zejména po podrobnému přezkoumání záznamů.

 

Pokud je žadatelem subjekt jednající jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů, zavazuje se mimo již uvedené závazky ještě dále:

• vést záznamy o výrobcích nebo dodavatelích PMV, jménech a adresách škol či zařízení školního stravování, která jim prodal nebo dodal;

• podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů.

 

Další podrobnosti týkající se součástí žádosti, informací o schválených subjektech dodávajících PMV a důvodů pro pozastavení nebo odejmutí schválení najdete v příručce pro žadatele, kterou si lze stáhnout v elektronické verzi zde: http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/komodity/zv/01/11/hlavni_dokument/1162393118015.pdf