Bezpečnost potravin

Jak se vypořádat s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům?

Vydáno: 11. 3. 2009
Autor:

Budoucnost Bt plodin je ohrožena vývojem rezistence hmyzu. V časopise Trends in Biotechnology je uveden přehled možných mechanismů rezistence a různých strategií, jak se s touto rezistencí vypořádat.

     Transgenní plodiny vytvářející insekticidní krystalické proteiny z bakterie Bacillus thuringiensis, tzv. Cry-toxiny, se osvědčily jako užitečné v ochraně proti hmyzím škůdcům. Ale budoucnost Bt plodin je ohrožena vývojem rezistence hmyzu. Pochopení toho, jak Bt toxiny fungují a jak se hmyz stává rezistentním, poskytne základ pro podniknutí opatření, které budou rezistenci čelit.
     V časopise Trends in Biotechnology je uveden přehled možných mechanismů rezistence a různých strategií, jak se s rezistencí vypořádat, jako například vyjádření několika toxinů s různými mechanismy působení v téže rostlině, modifikované Cry toxiny aktivní proti resistentním druhům hmyzu a potenciální použití Cyt toxinů nebo fragmentu cadherinového receptoru. Tyto přístupy by poskytly způsoby, jak zajistit úspěšné využití Bt plodin pro  prodloužené časové období.
     V tomto přehledu diskutovali mexičtí vědci o různých strategiích, které jsou používány k vypořádání se s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům. Očekává se, že rezistence hmyzu se objeví v blízké budoucnosti – na základě pozorování, že rezistentní populace jsou selektovány v laboratorních podmínkách a protože je určeno, že hmyz z řádu motýlů se již stává rezistentní vůči Bt toxinům na poli. Nejčastěji vyskytující se mechanismus rezistence zahrnuje mutace v receptorech toxinů a rezistence je skutečně spojena s mutacemi v genu cadherinu u třech škůdců bavlníku. Tyto různé strategie, které jsou dnes vyvinuty k vypořádání se s rezistencí hmyzu, se spoléhají na obcházení těchto mutací receptorů tím, že zavádějí Cry toxiny, které rozpoznávají různé receptorové molekuly nebo modifikované Cry toxiny, které mohou vytvářet oligomery a vytvářet póry při absenci interakcí s cadherinovým receptorem. Další slibný přístup je zavádění dalších receptorů, jako například vývoj Cyt toxinů, které by mohly sloužit jako receptor pro Cry toxiny, které jsou aktivní proti škůdcům z řádu brouků a motýlů nebo aplikace fragmentů receptorů, jako například z cadherinu  pocházejícího CR 12, což zvyšuje aktivitu Cry toxinů u larev motýlů. Nakonec, další potenciální přístup k ochraně proti resistentnímu hmyzu bez používání chemických insekticidů je zasahování hlavních genů hmyzu RNAi. Nedávné zprávy ukázaly, že u transgenních plodin může být vyjádřena specifická RNA o dvou řetězcích, což činí tyto rostliny rezistentními vůči poškozením hmyzem. Je pravděpodobné, že v budoucnosti bude používána kombinace metod, která poskytne účinné způsoby ochrany plodin proti hmyzu, aniž by bylo nutné uchylovat se k používání chemických insekticidů.