Bezpečnost potravin

Jak proti varroáze

Vydáno: 27. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26.1.2009.

Zdá se, že postup proti varroáze, nepříjemnému onemocnění včelstev, které působí roztoč Varroa destruktor, přináší dobré výsledky. V uplynulém roce včelaři postupovali podle pokynu Státní veterinární správy ČR, tj. ošetřovali zavíčkovaný plod v úlech doporučenými přípravky, takže až podle výsledků vyšetření měli bude rozhodnuto, jak dále.
 
Do 15. února mají včelaři odeslat k vyšetření do některého ze státních veterinárních ústavů nebo do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic tzv. „měl“, což jsou odrolky, které se nacházení na dně úlů. Toto vyšetření je od letošního roku hrazeno ze státního rozpočtu. Tam, kde budou zjištěny tři samičky roztoče na včelstvo, tak u takových včelstev bude nutné postupovat podle Státní veterinární správou vypracovaného metodického návodu. To znamená ošetřit taková včelstva stejně jako v uplynulém roce.
 
To znamená provést předjarní ošetření, tj.natřít víčka buněk zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM. Rozhodující význam má nátěr plodu, který je postižen roztoči a jejich vývojovými stadii uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace Varidolem je pojistkou při případné rezistenci roztočů na pyrethroidy nebo pro případ nedostatečné plochy zavíčkovaného plodu.
 
Emulze (0,25%) se připraví vmícháním 5 kapek M-1 AER do 50 ml vody. Natírat opatrně pomalými pohyby, aby emulze pronikla víčka, ale tak, aby nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Použít lze nejlépe plochý štětec. Na každé stanoviště se musí použít nový štětec! Nenatírat více než 10 decimetrů čtverečních zavíčkovaného plodu. Emulzi připravit každý den čerstvou.
 
Mělo by být samozřejmé, a naši včelaři to dobře ví, že v průběhu celého roku je třeba věnovat zvýšenou pozornost tlumení varroázy. I v létě je nutné se věnovat průběžné diagnostikce, včas  nasadit léčiva. V případě jakýchkoli problémů či dotazů je třeba se obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu.
 
Hovoříme-li o varroáze, je třeba připomenout, že na rozdíl od této nákazy způsobené roztoči existuje ještě nebezpečnější onemocnění, kterým je mor včelího plodu, toto se však neléčí, ale likvidují se celá včelstva, a to všechna včelstva na stanovišti, přičemž včelaři přísluší náhrada za utrpěnou škodu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Sledování spadu roztočů Varroa destructor (informace z vetweb.cz)