Bezpečnost potravin

Jak postupovat proti fuzáriím v kukuřici?

Vydáno: 10. 9. 2008
Autor:

Pokusy v Německu ukázaly, že koncentrace DON během zrání kukuřice stoupá, proto se doporučuje včasná sklizeň.

Infekce kukuřice houbami rodu Fusarium se vyskytují stále častěji. Problémem jsou především mykotoxiny produkované těmito houbami, jako deoxynivalenol (DON) nebo zearalenon (ZEA). Pokud je silně kontaminovaná zrnová kukuřice zkrmována např. prasnicím, může vést k poruše plodnosti.
Různé druhy rodu Fusarium mohou napadat báze stébel, stébla a palice kukuřice. Vývoj prodělávají v živých nebo odumřelých rostlinných pletivech a přežívají na zbytcích rostlin. Tyto zbytky nebo infikované osivo jsou zdrojem nové infekce.
„Koncentrace fuzárií a deoxynivalenolu jsou však v rostlině kukuřice rozdílně zastoupeny“, tvrdí Dr. E. Oldenburg (Julius Kühn Institut). Víceleté pokusy ukázaly, že při dosažení silážní zralosti se v částech rostliny nad palicí většinou žádná kontaminace DON nevyskytla. Také palice včetně listenů nebyly téměř napadeny. Oproti tomu spodní část palice vykazovala vysoké hodnoty DON, následována listovými pochvami a listovými čepelemi pod palicí. Pokusy rovněž ukázaly, že koncentrace DON během zrání kukuřice stoupá.
Aby se předešlo ztrátám na kvalitě a výnosech na ohrožených plochách, je třeba dbát následujících doporučení:
  • U kukuřice na siláž se doporučuje včasná sklizeň – tím se zabrání dalšímu zvyšování koncentrace DON.
  • Při velmi silném napadení ploch se při sklizni doporučuje nastavení výšky sečení na minimálně 40 cm. Tak se sníží kontaminace DON ve sklizňovém produktu až o 42 %.
  • Riziko infekce pro následnou plodinu lze výrazně redukovat, pokud se posklizňové zbytky pečlivě rozdrtí a současně zapraví do půdy.
  • Vhodné jsou odolnější odrůdy kukuřice.