Bezpečnost potravin

Jak ošetřovat brambory proti různým typům plísní brambor v druhé polovině sezóny

Vydáno: 13. 9. 2008
Autor:

Britští odborníci ze společnosti Dow AgroSciences radili pěstitelům brambor, jak mají ošetřovat plodinu proti plísním od druhé poloviny sezóny.

     Britští odborníci ze společnosti Dow AgroSciences sdělili, že pěstitelé brambor by měli přísně dodržovat intervaly mezi postřiky a používat ošetření silnými fungicidy s ochranou listů i hlíz.
     Ačkoliv tlak plísně není letos tak intenzivní jako v minulém roce, zůstává konzistentně vysoký – jak se ukázalo spuštění systému Smith Periods (když hodnoty teplot a vlhkosti jsou plísni příznivé) od počátku do poloviny sezóny.
     Hlavní biolog společnosti řekl, že jsou potřeba aplikace na hlízy i na list, protože tyto dvě jsou spojeny. Zoospory vytvářené na listech a stoncích jsou příčinnými činiteli plísně hlíz a tyto pohyblivé spory se tvoří, když teploty klesnou pod 15 °C. Tyto zoospory pak spadnou nebo jsou splaveny do půdy. Ale není to vždy plodina s nejzřetelnějšími symptomy plísně listů, která má nejvyšší výskyt plísně hlíz. K tomu, aby spory byly splaveny dolů do půdy a infikovaly hlízy, stačí velmi málo inokula na olistění. Takže musí být vyvinuto veškeré úsilí, aby udrželo chorobu mimo plodinu od iniciace hlíz a dále.
     Účinný program ochrany proti plísni se zaměřuje na to, aby chránil proti plísni listů a zabraňoval tvorbě zoospor. Ne všechny fungicidy prokázaly aktivitu proti zoosporám. Aktivní látka zoxium v ochranném fungicidu Electis zastavuje jejich tvorbu a uvolňování. Jiné fungicidy působí na zoospory, jakmile jsou uvolňovány.
     Se zřetelem na různé způsoby účinku na zoospory je vhodné použít brzy fungicid Electis od vytvoření stabilní kanopy nebo od iniciace hlíz a dále a tak redukovat počáteční populaci zoospor. Redukováním zátěže zoospor co možná nejdříve po iniciaci hlíz bude optimalizována aktivita fungicidů s přímou aktivitou zoospor. Volba fungicidu z programů pro prostředek sezóny a dále má za výsledek značný rozdíl v omezení plísně hlíz a zlepšování kvality konečného vzorku. Pěstitelé by měli používat produkty s prokázanou aktivitou proti zoosporám, které mohou být míchány s desikanty tak, aby plodina byla udržena čistá až do sklizně a byla ochráněna kvalita hlíz a výnosy.
     Ochranný fungicid Electis má schválení až pro 10 aplikací za sezónu, žádná omezení  aplikací v blocích nebo sledech, jednohodinovou odolnost vůči dešti, prokázanou aktivitu proti zoosporám, kompatibilitu s desikanty a sedmidenní ochrannou lhůtu.