Bezpečnost potravin

Jak nakrmit svět v r. 2050?

Vydáno: 4. 11. 2009
Autor:

Podle dokumentu FAO vzroste do r. 2050 počet lidí o 2,3 mld. na 9,1 mld., potřeba obilovin vzroste o 1 mld. t na 3 mld t., a potřeba masa o 200 mil. t na 470 mil. t. Zvyšování produkce musí brát v úvahu i klimatické změny.

Podle dokumentu FAO vydaného 23. září 2009 bude světové zemědělství do r. 2050 čelit nutnosti vyprodukovat o 70 % více potravin pro dalších 2,3 mld. lidí (z 6,8 mld. v r. 2009 na 9,1 mld. v r. 2050). Přitom zároveň bude nutné využívat přírodní zdroje lépe adaptované na klimatické změny. Tento materiál byl předložen  na jednání „Jak nakrmit svět v r. 2050“, kterého se zúčastnilo asi 300 expertů na nejvyšší úrovni  v Římě 12. – 13. října. Růst požadavků na potraviny souvisí jednak se zvyšováním počtu populace, jednak se zvyšováním příjmů. Počítá se, že v r. 2050 bude  svět potřebovat 3 mld. t. obilovin na potraviny a krmiva, tzn., že produkce bude muset vzrůst asi o 1 mld. t. Produkce masa by se měla zvýšit o 200 mil. t na 470 mil. t, z čehož 72 % se zkonzumuje  v rozvojových zemích (dosud spotřeba rozvojových zemí činí jen 58 % ). Situace by nebyla tak obtížná, pokud by se podařilo vyrovnat na sociálně-ekonomické úrovni rozdíly v nabídce i spotřebě potravin.

K růstu obyvatelstva dochází především v rozvojových zemích, nejrychlejší růst se předpokládá v subsaharské Africe, kde má počet lidí vzrůst o 108 %, ve východní a jihovýchodní Asii má počet vzrůst o 11 %. Zatímco v r. 2009 žije v městech a obcích 49 % lidí v r. 2050 to bude 70 %.


Food Business News, 5, 2009, č. 16, s. 9