Bezpečnost potravin

Jak legislativně řešit klonování?

Vydáno: 6. 8. 2010
Autor:

Evropský parlament blokuje novelu nařízení o "novel foods", která zahrnuje i produkty z klonovaných zvířat mezi potraviny nového typu. Komise a Rada tím naopak chtějí dočasně vyplnit legislativní mezeru.

Nařízení 258/97/ES o potravinách nového typu je podrobováno revizi a novela by měla být co nejdříve přijata (druhé čtení v EP), ale komplikuje ji mj. problém klonovaných zvířat. Patří nebo nepatří produkty z klonovaných zvířat mezi „novel foods“?

Rada EU prosazuje, aby klony i potomci klonovaných zvířat patřily mezi potraviny nového typu do té doby, než bude v EU přijata samostatná legislativa pro tuto sféru, tzn. aby se nyní vyplnilo legislativní vakuum.

Komise nesouhlasí s Radou, aby do projednávaného nařízení byli zahrnuti i potomci klonovaných zvířat, pokud vznikli přirozenou reprodukcí nebo umělým oplodněním a nikoli novou technikou.

Na druhé straně Parlament obhajuje stále od r. 2006, jako jediné možné řešení, vytvoření samostatných pravidel. Zařazení klonů mezi potraviny nového typu podle EP naznačuje, jako by již koncepce klonování byla schválena. Jenže blokováním zařazení produktů z klonů do nařízení o potravinách nového typu je zvyšováno nebezpečí, že bude ukončeno moratorium USA a tyto produkty se dostanou na trh v EU.

Klonovaná zvířata trpí mnohonásobně častěji chorobami (srdeční a plicní problémy) a dříve umírají. Většina obyvatel Evropy nechce z etických důvodů akceptovat klonování pro produkci potravin, i když tyto jsou nezávadné.

Španělské předsednictví by raději nechalo zatím otázku klonování stranou, aby se neblokovalo schválení novely nařízení o potravinách nového typu, aby to nebrzdilo vývoj takových potravin.

Slibovaná zpráva EFSA o všech aspektech klonování bude k dispozici nejdříve koncem roku (viz Výzva EFSA k zasílání údajů o klonování zvířat).

Existují informace, že v UK se dostalo na trh maso dvou tříletých buvolů (v r. 2009 a 2010) vychovaných v UK z embryí od klonované krávy z USA.


Dalšími zásadní problematikou novely nařízení je zjednodušená procedura pro schvalování produktů nového typu dovážených ze třetích zemí. A další velmi kontroverzní téma jsou nanoprodukty. Zatím parlament přijal ustanovení, že veškeré nano-složky použité v potravinách budou deklarovány na obalu, i když budou schváleny jako potraviny nového typu..


EU Food Law, 2010, č. 442 ,s. 1,3

EU Food Law, 2010, č. 444 ,s. 1,3, 6

Meat from cloned animal was eaten in UK, confirms FSA