Bezpečnost potravin

Jak je to s dietními nápoji pro telata

Vydáno: 3. 3. 2009
Autor: bodokova1

Krmivářské firmy i výrobci veterinárních preparátů mají ve svém nabídkovém programu dietní nápoje na bázi elektrolytů s glukózou. Nadměrné či nesprávné používání dietních nápojů však může vést u telat k narušení jejich zdravotního stavu.

Díky značnému rozšíření aplikace dietních nápojů dochází ale u telat také k častému výskytu otravy kuchyňskou solí. Příčinou je kromě jiného nadužívání těchto dietních nápojů, protože k těmto výrobkům nejsou dodávány návody na použití. Telata mající průjem jsou zaléčena směsí z čaje, hroznového cukru a kuchyňské soli aniž by mohlo být exaktně detekováno množství podané kuchyňské soli. Další důvodem otrav kuchyňskou solí je napájení nesprávně naředěnými mléčnými krmnými náhražkami (vyšší koncentrace).
 
Tyto otravy bývají často komplikovány nedostatečným popř. chybějícím zásobování telat vodou, mladý organismus telat tak nemůže vykompenzovat nadměrný přísun kuchyňské soli. V tomto ohledu je důležité mít na paměti, že ledviny mladých zvířat nejsou tak výkonné v porovnání s ledvinami dospělých zvířat.
 
Klinický obraz
Při otravě kuchyňskou solí jsou postižená telata malátná a vyskytují se u nich klinické projevy nejrůznějších nervových poruch. Telata stojí v boxech se svěšenou hlavou, tísní se v rohu, jejich pohyb je nápadně „mechanický“. Často u nich stoupá tělesná teplota až k 41 stupni a bývají postiženy zánětem ledvin. To vede k nasazení antibiotické kúry, pochopitelně bez léčebného úspěchu. Případy úhynu jsou velmi časté. Další podávání elektrolytů nepříznivou situaci ještě drasticky zhoršuje.     
 
Obezřetný přívod tekutin
Léčba je velmi problematická a obnáší především přísun malých dávek vody a normálních nápojů při současné kontrole krevních parametrů v laboratoři. Poskytnutí vody telatům ad libitum má za následek jejich rychlý úhyn.
 
Z důvodu prevence by měla mít telata vždy volný přístup k čerstvé vodě, protože jedině tak je možné kompenzovat nadměrný příjem kuchyňské soli a dalších minerálních látek, stejně jako elektrolytických nápojů nebo nesprávně namíchaných MKN. U dietních nápojů je třeba věnovat pozornost návodům na použití.          
 
 
 
Zdroj: Kochsalzvergiftung bei Kälbern,[cit. 02-03-2009], www.animal-health-online.de, překlad ing. D. Nehasilová