Bezpečnost potravin

IV. Symposium o probiotikách a prebiotikách

Vydáno: 6. 3. 2009
Autor:

Společnost pro prebiotika a probiotika pořádá 13. 5. 2009 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha IV. symposium. Uzávěrka pro aktivní příspěvky je 15. dubna 2009.

Společnost pro prebiotika a probiotika pořádá na celodenní IV.  Symposium, které se bude konat  ve středu  13. 5. 2009 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6- Střešovice. Hlavní přednášku přednese profesor Gregor Reid, ředitel Výzkumného ústavu pro probiotika v Kanadě a president International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics.
Uzávěrka pro aktivní příspěvky je 15. dubna 2009.
Více informaci naleznete na internetových stránkách www.probiotika-prebiotika.cz.
Zájem o účast  potvrďte na adrese: Jana Vojtková, Pediatrická klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 –Motol, tel .224 432 000-1, fax: 224 432 020, e-mail: jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz.
Společnost pro prebiotika a probiotika je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik. Základní tématikou je
– podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik,
– podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik,
– odborné a edukační formy prezentace a
– komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob.
Při Společnosti pro probiotika a prebiotika současně existuje Poradní komise pro průmyslové a obchodní společnosti.