Bezpečnost potravin

Isoflavony v doplňcích stravy pro ženy po menopauze nejsou škodlivé

Vydáno: 23. 10. 2015
Autor: KM EFSA

Stanovisko EFSA ze dne 21. října 2015 k možným rizikům spojeným s isoflavony

Obsáhlý přezkum dostupných vědeckých důkazů neodhalil žádné náznaky toho, že isoflavony, v koncentracích běžně se nacházejících v doplňcích stravy, jsou škodlivé pro ženy po menopauze. Isoflavony jsou přirozeně se vyskytujícími látkami, které se nachází, kromě dalších zdrojů, i v sóji, jeteli a v kořenu kudzu. Jejich extrakty jsou často používány jako přísady do výživových doplňků.
Dr. Alicja Mortensen, vedoucí panelu EFSA pro potravinová aditiva (Scientific Panel on Food Additives, ANS), který isoflavony posuzoval, prohlásila: „Revidované důkazy nenaznačují, že by existovaly škodlivé účinky pro tři orgány, na které bylo posuzování zaměřeno – mléčnou žlázu, dělohu a štítnou žlázu. Brali jsme v úvahu studie, které testovaly dávky isoflavonů běžně se vyskytujících v potravinových doplňcích, a které jsou cílené na ženy po menopauze v EU. Tyto závěry byly vypracovány na základě údajů, jež byly zkoumány a sbírány u žen po menopauze a jsou podpořeny výsledky ze studií u zvířat.“
Dr. Mortensen však zdůraznila, že tyto výsledky jsou limitovány dávkou a dobou, po které jsou tyto dávky užívány, kdy v revidovaných studiích se to u produktů dostupných na evropském trhu doba používání lišila od tří měsíců do téměř jednoho roku.
Experti EFSA se také pokoušeli zhodnotit možná rizika pro ženy v průběhu přechodného období menopauzy a pro ženy po menopauze s vlastní nebo rodinnou anamnézou rakoviny. Zjistili však, že neexistují žádnéúdaje pro hodnocení bezpečnosti těchto látek ve vztahu k této skupině žen.
V souladu s novým přístupem EFSA „Podpora metody pro použití důkazů“ („Promoting Methods for Evidence Use“) zachytil ANS postup při provádění tohoto hodnocení rizik v protokolu, který obsahuje všechny kroky, které vedly k dosažení konečných závěrů. Jednalo se o první stanovisko EFSA na které byl aplikován tento nový způsob práce, který zvyšuje robustnost a transparentnost vědeckého procesu.
Prof. Ursula Gundert-Remy, členka panelu ANS a vedoucí pracovní skupiny panelu zabývající se isoflavony, říká: „Definování protokolu před začátkem hodnocení nám pomohlo ujasnit si obsah naší revize, a jaké informace jsou potřeba vyzdvihnout. Důraz byl výlučně kladen na možné zdravotní účinky na dělohu, štítnou žlázu a prsní žlázy, zejména u žen procházejících menopauzou a u žen po menopauze.“‘
„Například, pro nás pak bylo jasné, že vyloučíme všechny studie o mužích nebo údaje týkající se používání sóji u dětí. Bylo také jasné, že informace o možných benefitech isoflavonů na bázi potravinových doplňků byly rovněž mimo rozsah našeho hodnocení.“

Stanovisko Úřadu je dostupné na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA: Isoflavones in food supplements for post-menopausal women: no evidence of harm


Poznámka:
Menopauza je přirozený jev, se kterým se setkává každá žena okolo věku 50 let. Jde o dlouhodobý proces postupných změn v hladině ženských hormonů, při kterém dochází ke snížení produkce estrogenu a progesteronu. Vaječníky přestanou uvolňovat vajíčka a zvýší se nepravidelnost menstruačního cyklu. Pokud se menstruace u ženy nedostaví po dobu šesti měsíců, hovoříme o dokončené menopauze.
Označení perimenopauza se vžilo pro období kolem menopauzy – zhruba rok před a po ní. Zahrnuje tzv. přechod neboli klimakterium, kdy dochází k postupnému útlumu funkce vaječníků.