Bezpečnost potravin

Iris yellow spot virus na cibuli a póru

Vydáno: 22. 7. 2009
Autor:

Na 5. DLR Dnu ochrany zeleniny v Neustadtu byla věnována pozornost novému virovému onemocnění některých druhů zeleniny a okrasných rostlin.

V rámci 5. DLR Dne ochrany zeleniny v Neustadtu představil Dr. Hermann-Josef Krauthausen „Iris yellow spot virus“ – virus, který se v roce 2007 poprvé vyskytl na cibuli a póru. Dalšími hostiteli jsou okrasné rostliny hvězdník a kosatec. K symptomům patří podlouhle oválné skvrny s nazelenalými středy. Záměna je možná s patogeny r. Cladosporium, Alternaria, Pseudomonas a Botrytis. Nehrozí naopak záměna s abiotickými faktory, jako např. kroupami, protože ty působí škody většinou jen z návětrné strany. Vzhledem k tomu, že za přenašeče jsou považovány třásněnky, škody způsobené tímto virem na rostlinách silně poškozených třásněnkami často nejsou nápadné.
Symptomatika a detekce viru je mnohdy obtížná, kromě toho virus byl prokázán i v listech, které nevykazují příznaky napadení. V současné době nejsou k dispozici žádné rezistentní odrůdy, proto je nutné využít rozdílů v náchylnosti. Na tuto problematiku budou zaměřeny další pokusy. Ochrana proti třásněnkám by měla být prováděna kontinuálně.
Monatsschrift, 97, 2009, č. 6, s. 364