Bezpečnost potravin

International YAKULT Symposium 2009

Vydáno: 4. 6. 2009
Autor:

Symposium o vlivu probiotik na zdraví se uskuteční v Amsterodamu (Nizozemí) ve dnech 18.–19.6.2009.

Pořádání v pořadí již 5. mezinárodního symposia o vlivu probiotik nejen na střeva sponzoruje firma Yakult Europe. Akce se koná 18.–19. června 2009 v Amsterodamu a to pod heslem “The Gut and More, Probiotic Influences beyond the Gut”. Tento slogan má upozornit na to, jak důležité je zajistit zdraví střev a na základní úlohu střev pro celkové zdraví a prospívání jedinců. Diskutovat se však bude nejen o vlivu probiotik na správné fungování střev, ale i o jejich významu v péči o dutinu ústní, při onemocněních souvisejících s obezitou aj. Informační brožura s programem a organizačními pokyny je v příloze. Informace o aktuálním ročníku symposia jsou uveřejňovány na www.yakultsymposium.com.
 
 
Zdroj: EFFoST

Heslo Probiotika v A–Z slovníku pro spotřebitele