Bezpečnost potravin

International Nutrition & Diagnostics Conference 2010

Vydáno: 3. 8. 2010
Autor:

Konference INDC se bude konat 4.-7. 9. 2010.

Konference je desátým pokračováním tradičních konferencí VITAMINS, NUTRITION AND DIAGNOSTICS

Pořadatel
: Společnost pro výživu a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
Termín akce: 4. až 7. září 2010
Místo konání: nová budova Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, Vídeňská 1083, Praha 4

Další podrobnosti:
• informace pro registraci přednášky nebo plakátového sdělení http://www.indc2010.org/
Nový název INDC2010 (International Nutrition & Diagnostics Conference) přesněji vystihuje odborné zaměření konference na sledování vztahů mezi výživou a klinickou diagnostikou a využití poznatků pro vzdělanou a konkurence schopnou společnost zdravých lidí.

INDC2010 se soustředí na oblast poznávání vztahů mezi výživou a klinickou diagnostikou s využitím nejmodernějších analytických metod pro sledování látek významných pro lidské zdraví. Snahou organizátorů je vytvořit vědecké fórum spojením odborníků z oblasti medicíny s odborníky z oborů potravinářství a výživy.

Zdroj: Společnost pro výživu