Bezpečnost potravin

„International Food Standard“ ve verzi 5.0

Vydáno: 6. 9. 2007
Autor: pospisilova

Norma IFS byla zpřesněna a zpřísněna, nově byla zpracována norma pro mezičlánky potravinářského dodavatelského řetězce - „IFS-Logistic“.

Stížnosti na nedostatečnosti normy ve verzi IFS 4 a s tím spojené vzájemné vypořádávání vedly k jejímu úplnému přepracování do verze 5.0
V části 1 týkající se auditu a protokolů byly
 • změněny definice
 • zpracován podrobný popis procesu auditu
 • přepracován vyhodnocovací systém
 • četnost auditů zvýšena na 12 měsíců (z původních 18 měsíců) – tím se přiblíží normě BRC
 • zapracovány dřívější zásady
 • v příloze doplněno porovnání IFS pro potraviny a pro logistiku.

V části 2 týkající se požadavků byl

 • snížen jejich počet o 25 % z 336 na 251
 • stanovena jediná úroveň požadavků
 • zdokonaleny formulace
 • upřesněno názvosloví
 • pozornost věnována procesům a postupům
 • se zaměřením na bezpečnost výrobků rozšířen počet rozhodujících hledisek ze 4 na 10
 • zohledněny předpisy o hygieně (nařízení 852/2004/ES, 853/2004/ES), o dohledatelnosti (nařízení 178/2002/ES), o obalech (nařízení 1935/2004/ES).
Výsledkem novelizace IFS je, že se sice výrazně zredukoval počet míst, kde je nutno prověřovat, ale zvýšilo se riziko, že certifikát nebude získán, protože např. místo dosavadních čtyř je nyní stanoveno 10 zásadních kriterií (KO), která mohou zboží vyřadit.

10 kritérií KO

 • zodpovědnost vedení
 • kontrola pomocí CCP
 • osobní hygiena
 • specifikace surovin
 • specifikace hotových výrobků (receptury)
 • regulace přítomnosti cizích předmětů
 • zpětná dohledatelnost
 • interní audity
 • stažení zboží
 • opravná opatření.
Zároveň se bere větší zřetel na osobní zodpovědnost vedení podniku za bezpečnost, jsou zapracovány požadavky předpisů ES zařazených do tzv. hygienického balíčku a podstatně více je zdůrazňována dohledatelnost a bezpečnost balení. IFS se tak stává věcí šéfů.
Mezi nová kritéria KO patří:
 • hlavní je řízení jakosti. Pracovník zodpovědný za jakost je v žebříčku významnosti hned vedle vedení podniku. Přitom hraje roli i komunikace s médii,
 • pro veškeré suroviny musí být k dispozici aktuální a jednoznačné specifikace (žádné obecné popisy),
 • receptury všech konečných výrobků musí zcela odpovídat dohodnutým specifikacím zákazníků,
 • cizí předměty – musí být uděláno vše a ještě více, co je proveditelné a představitelné k zabránění výskytu cizích předmětů,
 • profesionálně rychlé stažení zboží.
Zvláštní pozornost je věnována oblasti balení. Podmínkou jsou podrobné specifikace veškerých obalů (žádné obecné popisy) a ověřování prohlášení o shodě a zprávy o testování materiálů přicházejících do kontaktu.
Pokud si velkoobchodník nebo zprostředkovatel myslí, že se toto vše týká jen výrobců, ať se připraví na normu IFS-Logistic.
 
IFS-Food
IFS-Logistic
Rozsah platnosti
Výroba, úprava, zpracování, přebalování do menších jednotek
Výhradně logistické aktivity
Skladování, komisní obchod, přeprava
prodej – výhradně manipulace se zbožím
Cíle
Bezpečnost potravin u privátních značek
Vyplnění mezery mezi výrobou a obchodem,
Dosažení průhlednosti v celém dodavatelském řetězci
 
Výrobce se na základě nové normy IFS-Logistik dozví, co musí udělat, dodává-li přes zprostředkovatele. Platí to samozřejmě i pro export.
Náklady na splnění požadavků se zvýší, záležitosti se bude muset věnovat soustavně nejméně jeden pracovník.
(Mlékárenský průmysl (Německa) je postižen požadavky na IFS u 55 % jednotlivých výrobků (u některých až z 80 %), proto se podílel i na diskusích ohledně vytváření IFS verze 5.0.)
Je pravděpodobné, že budou vedeny diskuse o verzi 6.0, která by zahrnovala trvalou udržitelnost, bilanci CO2, elektronický přenos dat nebo RFID.
Otevřenou otázkou už teď zůstává jen to, kdy dojde konečně na normu IFS-prodej, která by stejně důkladně zajistila oblast od rampy k pokladně obchodu.
Poznámka
IFS lze objednat v jazykových mutacích: angličtina, němčina, francouzstina, italština na stránkách food-care.
Zasvěcené komentáře k problematice IFS jsou uveřejňovány v časopisu „Kvalita potravin“ vydávaném společností Qualifood“.