Bezpečnost potravin

Intenzivní hospodaření je šetrné vůči klimatu

Vydáno: 21. 7. 2009
Autor:

Podle nizozemských vědců přispívají zemědělci, kteří intenzivně hospodaří, k ochraně klimatu více než jejich extenzivně hospodařící kolegové.

Přes všechna očekávání přispívají zemědělci, kteří intenzivně hospodaří, k ochraně klimatu více než jejich extenzivně hospodařící kolegové. K tomuto závěru dospěl Dr. Frits von Evert z Nizozemského výzkumného ústavu rostlinné výroby, který společně s britskými vědci propočítal systémy hospodaření na základě totální produktivity faktorů. Vědci přitom přihlédli ke všem nákladům včetně vlivů na životní prostředí jako produkce skleníkových plynů nebo vymývání nitrátů. Tyto náklady potom odečetli z hodnoty produkce. Původně chtěl výzkumný tým zjišťovat, jak extenzivní zemědělství ovlivňuje životní prostředí. Posuzováno bylo pěstování ozimé pšenice a brambor a chov skotu a ovcí.
Podle Dr. Fritse von Everta konvenční, relativně intenzivní zemědělství nevyžaduje žádné další plochy a způsobuje tak nižší náklady na životní prostředí. Stoupenci extenzivního zemědělství kritizují, že Dr. Evert nebere v úvahu malebnější a mnohotvárnější obraz krajiny, který jde s extenzivním zemědělstvím ruku v ruce. Vědec sice připouští, že v budoucnu se musí zohlednit také estetické náklady, přesto však trvá na tom, že extenzivní zemědělství není dlouhodobě udržitelné – jak ekonomicky, tak i ekologicky. Podle jeho názoru pokud produktivita na hektar klesá, potom je udržitelnější vyjmout plochy z produkce, než vsadit na méně intenzivní systém.
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 6, s. 12