Bezpečnost potravin

Integrovaná produkce vína bude ekologičtější

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor: berankova1

V ČR se neustále zvětšuje plocha registrovaných biovinic.

V rámci brněnského veletrhu VINEX 2009 se konala valná hromada Svazu integrované produkce hroznů a vína. Bylo rozhodnuto, že název svazu bude změněn na EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o. s.. Došlo také k úpravě hlavní činnosti svazu, který sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se integrovanou produkcí a nyní také ekologickou produkcí hroznů a vína, koordinuje jejich činnosti a chrání jejich oprávněné zájmy.
Cílem tohoto svazu bude do budoucna především propagace moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Zvládnutí technologie integrované produkce, která je mezistupněm mezi konvenčním pěstováním  vína a bioprodukcí, je vstupní branou k úspěšnému přechodu na systém čistě ekologický, což dokládají i neustále se zvětšující plochy registrovaných biovinic. V současné době je v České republice evidováno okolo 12 tisíc hektarů vinic v systému integrované produkce. To představuje přibližně 63 % všech vinic.
V roce 2009 se očekává nárůst ploch biovinic zhruba o 400 hektarů, v drtivé většině z ploch integrované produkce. O tyto technologie pěstování vína je mezi vinaři stále větší zájem také díky podpoře Ministerstva zemědělství. Po spolupráci se svazem EKOVÍN umožnilo MZe v rámci programu rozvoje venkova přechod z opatření integrované produkce na opatření ekologické produkce ve vinicích a sadech, čímž významně přispělo k podpoře ekologizace, rozvoje krajiny a konkurenceschopnosti těchto odvětví.
Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz

Potravinářský zpravodaj, X, 2009, č.3, s.23