Bezpečnost potravin

Inspektoři EU zjistili v r. 2006 nedostatky v hygieně

Vydáno: 27. 7. 2007
Autor: pospisilova

V r. 2006 provedl FVO v 78 zemích 255 inspekcí zaměřených na hygienu, organizaci a kontrolu potravin a na zdraví zvířat.

Inspektoři Evropského potravinářského a veterinárního úřadu (FVO) navštívili v r. 2006 255 podniků v 78 zemích, přičemž věnovali pozornost hlavně plnění hygienických požadavků a zajišťování bezpečnosti potravin (68 %), ale i zdraví zvířat (14 %) a zdraví rostlin (5 %). 159 inspekcí se uskutečnilo v 25 členských státech EU (nejčastěji ve Velké Británii, Německu, Itálii a Polsku), 31 v kandidátských zemích (po 13 inspekcích v Bulharsku a Rumunsku) a zbytek v jiných zemích světa. V 26 % šlo o kontrolu potravin živočišného původu, v 12 % o kontrolu dovozu, v 7 % o kontrolu TSE a vedlejších živočišných produktů.
Členské země
V sedmi (nejmenovaných) členských státech byly zjištěny zásadní nedostatky v uspořádání, obsluze, výrobní hygieně a kontrolních postupech.
Bylo započato s novou sérií inspekcí zaměřených na salmonelu ve vejcích (Francie, Polsko, Španělsko, Vel. Brit.). Byla vidět snaha o zlepšení, ale byla uložena další nápravná opatření.
Zvláštní pozornost byla v osmi členských státech věnována systému prevence před BSE, přičemž byl zjištěn poměrně uspokojivý stav.
Kandidátské země
V Bulharsku a Rumunsku většinou nejsou splněny požadavky na syrové mléko a na identifikaci a registraci chovaných zvířat. V Bulharsku byly zjištěny problémy v produkci červeného masa. Náprava nedostatků bude prověřena v r. 2007.
Velmi malé zlepšení proti roku 2005 zjistili inspektoři v Chorvatsku. Většina legislativy EU není transponována, kompetentní úřady nemají přiděleny žádné zvláštní prostředky ani nedošlo ke zlepšení v podnicích a v postupech proti onemocnění zvířat.
Ostatní země
V 31 zemích světa byly kontrolovány zdravotní podmínky při exportu produktů rybolovu a byly zjištěny velké rozdíly. Někde bylo nutno přistoupit k pozastavení obchodu. Některé laboratorní kapacity byly nedostačující, personál nedostatečně proškolen a kontroloři málo motivování k sledování celého potravinového řetězce. Potenciální riziko i ze špatných hygienických podmínek na rybářských lodích a v přístavech.