Bezpečnost potravin

Inspekce zjistila prodej neoznačených a nekolkovaných lihovin a tabáku

Vydáno: 17. 1. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 17.1. 2011.

Začátkem minulého týdne provedli inspektoři z pražského inspektorátu rozsáhlou kontrolu prodejců potravin v areálu SAPARIA na Praze 4, během níž zakázali uvádět do oběhu potraviny v množství přes 3 500 kg.

U většiny zkontrolovaných prodejců byl zjištěn prodej potravin, které nebyly označeny českými texty nebo nebyly označeny vůbec. Přitom je povinností každého prodejce nabízet jen takové potraviny, které jsou označeny všemi povinnými údaji v českém jazyce, aby spotřebitel dostal jasnou informaci o tom, jakou potravinu si kupuje.

V některých případech také ze strany prodejců docházelo k porušování platných hygienických zásad. Prodejní prostory nebyly udržovány v čistém a dobrém stavu, o čemž vypovídalo například velké množství nečistot, prachu a pavučin.

Inspektory SZPI bylo také zajištěno několik litrů neoznačených neokolkovaných lihovin nabízených v různých baleních, mimo jiné také v PET lahvích od minerálních vod. Dle sdělení prodávajících se mělo jednat o rýžovou lihovinu. Dále bylo zachyceno několik kilogramů tabáku, který stejně jako lihoviny nebyl označen kolkem. Z tohoto důvodu byla ke kontrole a k zajištění těchto výrobků přizvána Celní správa ČR.

Inspekce důrazně varuje spotřebitele před nákupem neoznačených a neokolkovaných výrobků. Úspěšnost této akce byla zajištěna také díky přítomnosti Cizinecké policie ČR, se kterou bude SZPI spolupracovat i při dalších kontrolách obdobného rázu.
 
(Zpracovala: Petra Hoferková, oddělení komunikace, SZPI)