Bezpečnost potravin

Inspekce věnuje velkou pozornost kontrole klamavého označování potravin

Vydáno: 22. 12. 2010
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 12. 2010.

Přestože hlavní prioritou Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je bezpečnost potravin, věnuje inspekce velkou pozornost i kontrole označování potravin, a to zejména odhalování klamavě označených potravin. Snaží se tímto chránit ekonomické zájmy spotřebitelů a současně chránit zájmy těch provozovatelů, kteří dodržují „pravidla hry“, nastavením rovných podmínek.

V současné době již většina provozovatelů uvádí do oběhu potraviny v souladu s právními předpisy. Jsou si vědomi, že ten, kdo potravinu uvádí do oběhu, je povinen pravdivě informovat o jejím složení. Pokud tak nečiní, dopouští se klamání spotřebitele. Informace na obale mohou významným způsobem ovlivnit rozhodnutí zákazníka, zda si koupí právě tuto potravinu či nikoliv.

S tímto typem pochybení se SZPI nedávno setkala při kontrole zmrazených rybích výrobků, konkrétně u potraviny „ALASKA“ FILETY Z ALJAŠSKÉ TRESKY, zn. Vita star původem z Číny (balení á 400 g, DMT 28. 6. 2012; balení á 1000 g, DMT 25. 6. 2012 a DMT 11. 6. 2012), kterou v České republice prodává společnost Kaufland Česká republika, v.o.s. Laboratorní rozbory zjistily přítomnost přídatných látek (fosfátů a u dvou šarží i kyseliny citronové), které sice použity být mohou, avšak nebyly deklarovány ve složení na obalu potraviny. Společnost Kaufland tedy musela ve všech svých provozovnách tento výrobek stáhnout a vyřadit z oběhu.

Každý provozovatel musí respektovat skutečnost, že na obale je nutné deklarovat všechny složky, které výrobek obsahuje, aby měl spotřebitel všechny rozhodné informace při zvažování nákupu potraviny.

Zpracoval: Ing. Romana Kadaňková , tel.: +420 542 426 630