Bezpečnost potravin

Inspekce varuje před tresčími játry z Polska

Vydáno: 29. 7. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 7. 2010.

V minulých dnech provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolu cíleně zaměřenou na bezpečnost tresčích jater v konzervě. Byly odebrány vzorky do laboratoří, kde byl ověřován obsah dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Limit pro obsah těchto kontaminantů v tresčích játrech, který je stanoven Evropským nařízením platným ve všech členských státech, činí 25,0 pikogramů na gram. Hned u pěti vzorků byl tento limit překročen. Ve všech pěti případech se jedná o výrobky původem z Polska. Dva výrobky patří mezi privátní značky obchodních řetězců. Prodejcům, u nichž byly vzorky odebrány, byl okamžitě nařízen zákaz prodeje závadných šarží a jejich stažení z oběhu. Na základě principu předběžné opatrnosti byl zákaz prodeje uložen také na všechny ostatních šarže výrobků stejných značek, přičemž zákaz bude uvolněn až poté, co bude prokázáno, že jsou bezpečné.

Konzervy, u kterých byl nadlimitní nález dioxinů a PCB potvrzen, mají dlouhé datum trvanlivosti. Pokud si je spotřebitelé již koupili, je tedy možné, že je dosud nezkonzumovali. Ačkoliv uvedená tresčí játra neznamenají pro člověka akutní zdravotní riziko, inspekce nedoporučuje jejich konzumaci.

O výše uvedeném zjištění SZPI informovala Státní veterinární správu, která je kompetentní ke kontrole u dodavatelů těchto tresčích jater. Současně byly informace o případu odeslány na vědomí všem členským státům EU prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

Překročení limitů pro dioxiny a PCB bylo zjištěno u následujících výrobků a šarží:

Název výrobku
Identifikace závadné šarže
Dodavatel/ distributor/ dovozce
Zjištěná hodnota (suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem)
Giana Tresčí játra ve vlastním oleji
datum minimální trvanlivosti: 31.12.2012; hmotnost: 115 g
GASTON, spol. s r.o.
40,7 pg/g
Dle Gusta Tresčí játra ve vlastním oleji
datum minimální trvanlivosti: 30.11.2011; hmotnost: 115 g
Pro COOP Centrum a COOP Morava s.r.o. dodává: HAMÉ s.r.o.
41,2 pg/g
Nekton Tresčí játra ve vlastním oleji
datum minimální trvanlivosti: 31.01.2013; hmotnost: 120 g
Nekton-Vrňata s.r.o
42 pg/g
Tresčí játra ve vlastním oleji Albert Quality
datum minimální trvanlivosti: 31.01.2013; hmotnost: 110 g
Nekton-Vrňata s.r.o, vyrobeno pro AHOLD Czech Republic, a.s.
45,1 pg/g
Tresčí játra ve vlastním oleji FIVE STAR
datum minimální trvanlivosti: 31.12.2012; hmotnost: 120 g
ND Impex spol s r.o.
41,2 pg/g

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
www.szpi.gov.cz