Bezpečnost potravin

Inspekce FVO v Dominikánské republice zaměřená na pesticidy

Vydáno: 16. 2. 2009
Autor:

FVO zjistil řadu nedostatků u produkce exportované do EU (používání neschválených prostředků, nadměrný obsah reziduí).

Evropská komise – Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil dne 12.2.2009 závěrečnou zprávu z mise do Dominikánské republiky (viz příloha). Ta se uskutečnila ve dnech 3.–12.6.2008 za účelem kontroly pesticidů v potravinách rostlinného původu určených pro export do EU.
Z Dominikánské republiky se do EU exportuje ovoce a zelenina. V rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) jsou zjišťovány neschválené pesticidy nebo neakceptovatelné koncentrace reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu.
 
Nález FVO
Systém schvalování prostředků na ochranu rostlin (PPP) je v Dominikánské republice výhradně založen na administrativní kontrole dosti nedostatečných údajů zaslaných žadateli. Posuzování rizika PPP se neprovádí. Neexistuje oficiální seznam schválených prostředků a seznam používaných prostředků, což ztěžuje provádění účinné kontroly.
Uvádění na trh a používání PPP se pravidelně nemonitoruje. Tím, že chybí oficiální seznam schválených PPP, je obtížné, aby techničtí pracovníci předávali správná doporučení pěstitelům. Obvyklou radou je používat pesticidy neautorizované v Evropě u výrobků, které se budou exportovat do Evropy.
Chybějící laboratorní rozbory přípravků zhoršují problém kontrol na trhu. Existuje vážná obava o kvalitu prostředků na ochranu rostlin, které jsou na trhu a používají se. Nejsou stanoveny maximální limity reziduí PPP. V Dominikánské republikace se neprovádí žádný monitoring produktů exportovaných do EU.
 
Závěr FVO
V Dominikánské republice existuje velmi špatný kontrolní systém, PPP se používají nadměrně, nejsou účinně kontrolovány při schvalování, uvádění na trh ani používání. Mnoho pesticidů neschválených pro uvedení na trh a používání v EU se běžně používá u produktů pro export do EU. Kontrolní systém neposkytuje garance odpovídající EU standardům. Neexistují laboratorní rozbory, a proto riziko nadměrného obsahu reziduí pesticidů v produktech exportovaných do EU je vysoké.
 
Příloha: Závěrečná zpráva FVO z mise do DR (pdf, 232 kB, 22 stran)