Bezpečnost potravin

Inspekce FVO v ČR

Vydáno: 2. 4. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31.3.2010.

Zlikvidovat v souladu s předpisy
Co si zaslouží „zahodit“ tj. zlikvidovat či neškodně odstranit, tak to se v ČR činí předepsaným způsobem. To je stručný výsledek mise z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu) DG SANCO, která u nás proběhla v termínu od 2. do 10. března.

Při zmíněné kontrolní misi orgánů EU šlo o to prověřit, jak se u nás likvidují, tzv. vedlejší živočišné produkty, neboli VŽP. Laik si možná představí, že VŽP se rozumí především výkaly, moč, ale třeba i odpad z jatek. Ani by se moc nemýlil, nicméně je dobré dodat, že hlavními VŽP – vedlejšími živočišnými produkty – rozumíme především odpady z jatek, kosti, krev, odřezky kůží, odpad z mlékáren a všech potravinářských provozů, kadávery zvířat nebo prošlé potraviny. Veškerý tento odpad může být potenciálně nebezpečný, protože může být živnou půdou pro řadu i nebezpečných mikroorganismů. Proto se kontrolám likvidace tohoto odpadu věnují i orgány státního veterinárního dozoru. Veškerý odpad je rozdělován do kategorií nebezpečnosti a podle toho je tzv. neškodně odstraňován. Například v asanačních podnicích, popřípadě některý může být využit v kompostárnách.

Tři inspektoři z FVO navštívili ve čtyřech krajích asanační podniky, výrobu krmiv pro zájmová zvířata, chov kožešinových zvířat, drůbeží jatka, jatka, kde se poráží skot a prasata, závod na výrobu bioplynu, sklad kůží, mlékárnu, výrobnu organických hnojiv i zemědělská hospodářství. Kontrolovali jak samotný způsob nakládání s odpady, tak i způsoby dokladování, tj. evidence. Neshledali prakticky žádná pochybení, vše se činí v souladu s veterinární legislativou. Technologické způsoby zpracovávání v asanačních podnicích jsou bezpečné a riziko zde nehrozí, všechny živé struktury, tj. zejména bílkoviny, jsou destruovány za dostatečných teplot a tlaku. Lze tedy spolu s ústředním ředitelem Státní veterinární správy, Milanem Malenou, vyjádřit opět velké uspokojení z výsledků další mise z Bruselu. Česká republika patří v EU i ve světě mezi špičku v zacházení a bezpečném odstraňování VŽP.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR