Bezpečnost potravin

Insekticidní a fungicidní účinky neemového oleje

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor:

Po získání poznatků o insekticidním působení neemového oleje jsou nyní zkoumány fungicidní účinky. Prvních slibných výsledků již bylo dosaženo.

Neemový olej (neem oil, nimbový olej) se získává ze semen stromu Azadirachta indica. „Spektrum účinku tohoto oleje je velmi široké“, tvrdí Didier Bourgeard z firmy Verinnov, která ve Francii neemový olej testuje a vyvíjí. „Výsledky pokusů na jahodách jsou slibné a dokládají účinnost proti mšicím, třásněnkám a plísním. Neemový olej tak představuje zajímavý biocid pro integrované a biologické zemědělství, který lze cíleně použít jako pomoc v určitých kritických situacích (padlí ve fázi sporulace, rezistentní populace mšic, zvýšený tlak třásněnek)“, uvádí technický vedoucí zemědělské kooperativy SOCAVE.
V pokusech laboratoří Bretagne Biotechnologie Végétale (BBV) tento olej v jednoprocentní koncentraci nevykazoval žádný účinek proti plísni brukvovitých (Peronospora parasitica), vykazoval však nízký účinek proti padlí na rajčatech (Oidium lycopersicum), přičemž při aplikaci dvouprocentní koncentrace se účinek nepatrně zvýšil. Laboratoře zjistily u této koncentrace velmi výrazný účinek srovnatelný s doporučenými chemickými přípravky proti šedé hnilobě rajčete (Botryotinia fuckeliana) a padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis).
Neemový olej je zatím znám hlavně díky svým insekticidním účinkům. BBV nyní hodlá dalšími pokusy v 15 modelových patosytémech testovat také fungicidní účinky.
Francouzské výzkumné centrum ovoce a zeleniny CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) zastává názor, že by tento olej měl být podroben stejným analýzám jako jiné účinné látky, protože není samozřejmé, že preparát je pro prostředí neškodný. Kromě toho by měl být striktně dodržován výrobní postup a stupeň čistoty.
Monatsschrift, 97, 2009, č. 4, s. 243