Bezpečnost potravin

Inovační strategie ochrany proti strupovitosti jabloní ve Francii

Vydáno: 9. 8. 2008
Autor:

Ve Francii zkoumali ochranu proti strupovitosti jabloní za pomoci tří praktik. Výsledky ukázaly, že takto lze ochranu provádět i při omezeném počtu aplikací chemických fungicidů.

     Ve Francii je strupovitost jablek, způsobovaná vřeckovýtrusnou houbou Venturia inaequalis, velmi obávanou chorobou. Nejrozšířeněji pěstované odrůdy jabloní jsou chráněny hlavně intenzivní chemickou ochranou. Experimenty francouzských výzkumníků ukázaly, že tři praktiky (redukce primárního inokula s pomocí mechanizace; sázení odrůd, které mají nízkou senzitivitu vůči strupovitosti jabloní a kombinované pěstování plodin, tj. výsadba senzitivních odrůd vedle rezistentních odrůd) pomáhají významně omezit rozvoj této choroby. Poté výzkumníci uskutečnili série testů, aby zhodnotili spojení těchto různých metod a integrovanou ochranu, s racionálnějším používáním fungicidů, které bere v úvahu klimatické podmínky, inokulum patogenu a úroveň senzitivity příslušné odrůdy.
     Jejich počáteční výsledky ukazují, že jabloňové sady mohou být chráněny před ataky strupovitosti jablek (a padlí jabloňového způsobovaného patogenem Podosphaera leucotricha) i s omezeným počtem aplikací fungicidů, bez nadměrného rizika.