Bezpečnost potravin

Inovace v mlékárenské výrobě

Vydáno: 2. 12. 2008
Autor:

Konference zaměřená na zvyšování přidané hodnoty u mlékárenských výrobků. 17.–19.2.2009, Amsterodam (Nizozemí).

V pořadí již třetí konference o inovacích u mlékárenských výrobků s přidanou hodnotou se uskuteční ve dnech 17.–19.2.2009 v Amsterodamu (Nizozemí). Konference se bude zaměřovat na nejvýznamnější spotřebitelské trendy, které vedou k růstu světového obchodu s mlékárenskými výrobky.
Součástí konference bude jednodenní seminář (17.2.2009) o maximálním využití potenciálu výrobků vést k pocitu nasycení a tím k regulaci tělesné hmotnosti. Více informací o semináři zde.