Bezpečnost potravin

Iniciativy proti bisfenolu A

Vydáno: 6. 4. 2010
Autor:

Poslanci EP usilují o zákaz BPA. Pro dítě je nebezpečný i nízký příjem BPA matkou během těhotenství. Sleduje se migrace BPA z plechovek do nápojů.

Podle vyjádření D. Gee z Evropského výboru pro životní prostředí předneseného v Evropském parlamentu v únoru 2010 je třeba, aby nové stanovisko EFSA o bisfenolu A (BPA) nezpracovávali titíž odborníci, kteří se již jednou přiklonili k výsledkům studií zpracovaných průmyslem, nikoli nezávislých studií. Nejsou brány v úvahu výsledky stovek  studií, které potvrzují větší toxicitu BPA, než  se oficiálně připouští. Poukazování na nesprávnou laboratorní praxi by nemělo být důvodem odmítnutí výsledků studií.

Také by neměly být brány v úvahu výsledky získané při pokusech s kmenem myší, které patří mezi nejvíce necitlivá zvířata vůči estrogenům. Takové pokusy nevykazují nikdy negativní účinky BPA. Pokud jsou tato zvířata použita, musí být pozitivní estrogenní účinek prokázán ještě kontrolou za použití steroidních estrogenů.

Transfer BPA z matky na dítě byl označen za větší problém než účinek kojeneckých lahví. Matky přijímají BPA soustavně v malých množstvích z široké škály obalových materiálů (např. z epoxidových nátěrů potravinových plechovek a polykarbonátových lahví). BPA se dostává i např. do čaje z vody z plastové varné konvice.

Kritizováno však bylo, že k diskusi nebyli přizváni zástupci EFSA.

EU Food Law, 2010, č. 429, s. 7-9


Výzkumníci z University of Texas Medical Branch (Galveston) dospěli na základě pokusů na myších k závěru, že působení bisfenolu A během těhotenství může mít vliv na astma u dětí.

EU Food Law, 2010, č. 425, s. 3

Výzkumníci z University of Exeter and Peninsula Medical School publikovali koncem r. 2008 v online časopisu PlosOne  studii (Lang et all), v níž využili výsledky studie NHANES 2005-2006 z průzkumu mezi americkým obyvatelstvem. Bylo zjištěno, že i když koncentrace BPA v moči se proti období 2003-2004 o třetinu snížily, v případě vyšších koncentrací zjištěných r období 2005-2006 byla prokázána souvislost s výskytem srdečních chorob a s jaterními enzymy, inzulinem, diabetem a obezitou. Podle vyjádření úřadu EFSA však není souvislost dostatečně podložená. Tolerovatelný denní příjem BPA je podle EFSA 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti.

EU Food Law, 2010, č. 421, s. 11-12


Výsledky studie prováděné v Yale School of Medicine na myších ukazují, že účinky BPA přijímaného matkou na dosud nenarozené mládě se projeví v jeho dospělosti. Soustavný kontakt s touto látkou způsobí přeprogramování genů tak, že nepřiměřeně reagují na estrogen (nadměrná citlivost dělohy vůči estrogenům).

J. Federation of American Societies for Experimental Biology, 24, 20010, č. 3

 

Jeden z největších německých svazů pro životní prostředí „NGO Bund“ zkoumal migraci BPA z lakovaných plechovek do různých nápojů. Z analyzovaných vzorků bylo nejvyšší množství zjištěno v dánském pivu Faxe (3,9 μg/l), a následovalo v Nescafe Express Vanilla (1,5 μg/l ), Schofferhofer Grapefruit (1 μg/l ), Red Bull (0,9 μg/l ) a Sprite (0,3 μg/l).  V plechovkách bylo zjištěno 0,3 až 8,3 mg BPA. Vysoký obsah BPA v pivu souvisel s jeho vysokým obsahem v laku. Ale při stejném obsahu BPA ve vnitřním laku se v nápoji Sprite prokázalo vyšší množství než v nápoji Fanta. Je otázkou, zda  jsou pro testování migrace v legislativě stanoveny správné simulanty.

Ve: EU Food Law, 2010, č. 429, s. 31-32

 

Podle výrobců obalů jsou každopádně množství BPA zjištěná v nápojích nepatrná ve vztahu k tolerovatelnému příjmu TDI.

Mnozí  výrobci obalů nepřipouštějí nutnost změn s cílem snížení nebo zabránění vyluhování BPA do potravin – např. dodavatel plechovek na pivo pro dánskou společnost Royal Unibrew. Obhajují se tím, že použité laky jsou vysoce kvalitní, a migrace BPA do piva je minimální a je pod legislativně stanoveným limitem.

EU Food Law, 2010, č. 429, s. 21

 

Nort American Metal Packaging Alliance (NAMPA) zkoumala možnosti snížení vyluhování BPA do potravin úpravou procesu aplikace laků. Protože však migrace je už nyní  velmi nízká, žádnými změnami (např. teplot při nanášení laků) se nedosáhlo dalšího snížení. Bude nutno jít cestou bez epoxidových laků.

EU Food Law, 2010, č. 428, s. 30 – 31

 

Předcházející informace:

EFSA svolává národní experty k problematice bisfenolu A