Bezpečnost potravin

Iniciativa na snižování obsahu soli v New Yorku

Vydáno: 30. 3. 2010
Autor:

Cílem dobrovolného programu je snížit během 5 let obsah soli o 25 %.

Ministerstvo zdravotnictví New York City  vyhlásilo program dobrovolného snižování obsahu soli v potravinách prodávaných v maloobchodě i ve veřejném stravování s cílem snížit během 5 let obsah soli o 25 %. Vychází se z toho, že 1,5 mil. obyvatel New Yorku trpí vysokým tlakem a že vysoký příjem soli znamená riziko i pro osoby s normálním tlakem. Je třeba, aby spotřebitel měl možnost volby: může si potravinu přisolit, ale nemůže z ní sůl odebrat. Spotřebitelé sice v anketách hlasují pro snížení obsahu soli, ale v praxi vyžadují tradiční chuť výrobků. Málokdo je seznámen s tím, že doporučený příjem sodíku v USA je 1 500 až 2 400 mg/den.

V rámci této iniciativy byly potraviny rozděleny do 61 skupin a dalších 25 skupin tvoří pokrmy ve veřejném stravování.

Pro chleba a běžné pečivo je navrženo snížení obsahu sodíku z 440 mg/100 g do r. 2012 a na 360 mg/100 g do r. 2014.

Společnost Campbell Soup Co iniciativu podporuje, ale limity považuje ve stanoveném čase za příliš agresivní. Senzorické změny související se snižováním soli zatím spotřebitelé neakceptují. Kromě toho je třeba, aby iniciativa nebyla místně omezená, ale rozšířila se alespoň na celé USA.

Con Agra Foods, Omaha, plánuje snížení množství sodíku v celém sortimentu do r. 2015 o 20 %.

Podobně Sara Lee, Downers Grove plánuje snížení obsahu sodíku v mnohých potravinách v nejbližších 5 letech o 20 %.

Cílem Unilever USA, N.J., je snížení obsahu sodíku tak, aby nebylo překročeno doporučení 6 g soli (2 400 mg sodíku) na den. Pro období do r. 2015 se očekává snížení na jehož základě by spotřeba sodíku odpovídala limitu 5 g soli/den (2 000 mg sodíku).

Zástupci Salt Institute, (Washington), a podobně i „National Restaurant Association“,(Washington), však považují iniciativu za založenou na nesprávných předpokladech Po staletí patří sůl k základním nutričním složkám a její nedostatek může mít pro některé osoby negativní dopady.


Food Bussiness News, 5, 2010, č. 24, s 1, 16-17