Bezpečnost potravin

Informační setkání EFSA: žádosti o posouzení přídatných látek do krmiv

Vydáno: 18. 10. 2022
Autor: KM EFSA

Hybridní formát, koná se 24. listopadu 2022

Panel pro doplňkové látky a produkty nebo látky používané v krmivech (panel FEEDAP) přijal řadu pokynů, jejichž cílem je pomoci žadatelům při přípravě a předkládání technické dokumentace pro povolení a obnovení povolení doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat podle nařízení (ES) č. 1831/2003. Tyto dokumenty podléhají pravidelným aktualizacím. Panel FEEDAP nedávno začal pracovat na aktualizaci Pokynů ke studiím týkajícím se bezpečnosti používání doplňkové látky pro uživatele/pracovníky.

Cíle zasedání
EFSA vyzývá zúčastněné strany k výměně názorů na aktualizaci pokynů FEEDAP ke studiím týkajícím se bezpečnosti používání doplňkových látek pro uživatele/pracovníky a na přístup vypracovaný pro implementaci pokynů EFSA k posuzování rizik nanomateriálů, které mají být použity při posuzování doplňkových látek v krmivech. EFSA žádá o připomínky a zpětnou vazbu, které budou zohledněny při vývoji budoucích činností/dokumentů.

Struktura zasedání
Zasedání se bude konat 24. listopadu (14:30 – 17:30) v prostorách úřadu EFSA a v hybridním režimu, bude trvat maximálně 3 hodiny a umožní otevřenou diskusi.

Registrace je možná do 4. 11. 2022 prostřednictvím webu EFSA.

Zdroj: EFSA