Bezpečnost potravin

Informační setkání EFSA pro žadatele o posouzení bezpečnosti potravinářských enzymů

Vydáno: 21. 3. 2019
Autor: KM EFSA

Zajímáte se o posuzování bezpečnosti potravinářských enzymů? Podílíte se na přípravě podkladů pro žádost o povolení potravinářských enzymů?

Ve dnech 19. – 20. června 2019 se bude v sídle EFSA v Parmě konat setkání věnované hodnocení rizik potravinářských enzymů za účelem jejich autorizace. Účastníci setkání (zástupci průmyslu, kompetentních autorit členských států, mezinárodních organizací, nevládních organizací, vědy a výzkumu) budou mít možnost diskutovat s odborníky EFSA provádějícími hodnocení rizik a dalšími účastníky.

Program setkání se bude skládat z prezentací a diskusí, které pokryjí různé aspekty posuzování bezpečnosti. Cílem je jednak vyjasnit hodnotící kritéria EFSA a požadavky na informace a poskytnout aktuální informace, které se mohou vztahovat k novým žádostem.  

Zájemci o účast na setkání jsou vyzýváni, aby nejpozději do 31. března 2019 zaslali EFSA své návrhy na konkrétní témata, která by měla být na setkání diskutována a to prostřednictvím vyplnění krátkého dotazníku, případě jejich zasláním na adresu FIP@efsa.europa.eu.

Informace o setkání a způsobu registrace budou zveřejněny na začátku dubna. Zatím si poznamenejte do svého kalendáře termín konání akce, tedy 19. – 20. 6. 2019.

Zdroj: EFSA