Bezpečnost potravin

Informační schůzka k návrhu vodítek EFSA pro tvorbu protokolů

Vydáno: 7. 3. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA se zavázal poskytovat důvěryhodné vědecké poradenství a informovat o rizicích od farmy až po stůl. K dosažení tohoto cíle je ve Strategii EFSA 2027 popsána potřeba účelných protokolů pro obecné vědecké poradenství EFSA. Protokoly a priori znázorňují cíl hodnocení (formulaci problému) a metody, které budou použity k jeho provedení.

Vědecký výbor EFSA připravuje dokument s pokyny, který má vědeckým panelům a oddělením EFSA poskytnout harmonizovaný, ale flexibilní rámec pro vypracování protokolů pro „obecné mandáty“, tj. ty, které se netýkají hodnocení regulovaných výrobků pro povolení k uvedení na trh. Pokyny mohou být užitečné také pro přípravu dokumentace k regulovaným přípravkům, pokud vědecký a regulační rámec plně neupřesňuje požadavky na údaje a/nebo metody sběru, analýzy a syntézy údajů.

Pokyny, které aktualizují a nahrazují „Návrh rámce pro vypracování protokolů“ EFSA, projdou od března do května 2023 veřejnou konzultací, jejímž cílem bude získat zpětnou vazbu a podněty od zúčastněných stran před jejich konečným přijetím vědeckým výborem úřadu EFSA, které je naplánováno na září 2023.

Akce se bude konat on-line, 28. března 2023 v 14:30 -17:30 hod.

Akce bude probíhat souběžně s veřejnou konzultací a bude mít následující cíle:

  • poskytnout zájemcům o předložení připomínek během veřejné konzultace jasný přehled o návrhu pokynů.
  • zodpovědět otázky, které mají zlepšit porozumění návrhu poradenského dokumentu.

Zdroj: EFSA