Bezpečnost potravin

Informační jednání EFSA: Klimatická změna jako zdroj nových rizik pro bezpečnost potravin a krmiv, zdraví rostlin a zvířat a výživovou hodnotu

Vydáno: 26. 8. 2020
Autor: KM EFSA

On-line, 8. října 2020, 9:00 – 12:00 hod.

Klimatická změna je významným zdrojem nových rizik. Zatímco existuje celá řada studií, které odhadují dopad klimatických změn na potravinovou bezpečnost (= zajištění dostatku potravin), výzvy, které budoucí změny přinesou v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví rostlin a zvířat a pro výživovou hodnotu potravin do hloubky zkoumány nejsou.

EFSA v nedávné době uzavřela projekt CLEFSA (CLimate change and Emerging risks for Food Safety), jehož cílem bylo vyvinout a otestovat nové metody pro identifikaci, charakterizaci a analýzu nových rizik spojených s klimatickými změnami. Zpráva z projektu byla publikována 25. června 2020. Projekt CLEFSA přispěl k identifikaci a charakterizaci celkového efektu klimatické změny, přičemž zdůraznil nejistotu v současném poznání možných jejích dopadů na oblasti v zájmu EFSA.

S ohledem na komplexnost a mezioborovost hodlá EFSA v této oblasti dále spolupracovat s širokým spektrem zainteresovaných subjektů.

Cíle virtuálního setkání jsou:
1. Dále rozšířit zprávu z projektu CLEFSA
2. Identifikovat příležitosti pro představení synergií mezi souvisejícími aktivitami

Setkání proběhne on-line dne 8. října 2020, 9:00 – 12:00 hod.

Setkání se bude skládat z plenární části a skupinových diskusí zaměřených na různé aspekty projektu. V rámci registrace je možné zvolit si diskusní skupinu.

Návrh programu, on-line registrace a další informace jsou dostupné na webu EFSA.

Registrace bude uzavřena po dosažení 500 registrovaných účastníků, nejpozději však 30. září 2020.

Zdroj: EFSA