Bezpečnost potravin

Informace ze zasedání kodexové komise v Ženevě v r. 2008

Vydáno: 16. 8. 2008
Autor:

Zástupci FAO varují, že normy obchodních řetězců mohou ohrozit Codex Alimentarius. Byl přijat limit pro 3-MPCD a čtyřnásobně zvýšen limit pro ochratoxin A v obilovinách.

Normy prosazované v současné době obchodními řetězci zaměřené především na produkty z rozvojových zemí jsou většinou v souladu s kodexovými normami, ale některé jsou přísnější. Na zasedání Kodexové komise (CAC) v Ženevě 30. 6 – 4. 7. 2008 zástupci FAO vznesli obavu, že během několika let by mohly ohrozit kodexový systém. Zástupci některých zemí (Egypt, Uganda, Argentina) žádají, aby CAC pověřila pracovní skupinu, která se bude těmito normami zabývat. Jejím cílem by mělo být udržet pozici kodexových norem na mezinárodním trhu s potravinami, aby se normy obchodních řetězců nestaly překážkami obchodu. Argumentuje se tím, že někdy nemají přísná ustanovení vědecké opodstatnění. Sanitární a fytosanitární výbor (SPS) Světové obchodní organizace (WTO) již takovou pracovní skupinu ustavil. Problémem se má zabývat další zasedání CAC, které se bude konat 29. 6. – 4. 7. 2009.
Na letošním zasedání CAC byla přijata norma N08-2004 týkající se 3-MPCD, a to bez ohledu na námitky ES-27 a Norska. Ti nesouhlasili s přijetím limitu 0,4 mg/kg pro ochucovací omáčky vyrobené kyselou hydrolýzou, dokud nebude proveden průzkum výskytu této látky ve všech potravinách. V rafinovaných olejích byly zjištěny estery 3-MPCD, ale zatím není známo, zda jsou metabolizovány stejně jako 3-MPCD. TDI je 2 μg/kg tělesné hmotnosti. Asijské země však s Evropou nesouhlasí.
Zároveň byl za podpory zástupců ES přijat Kód pro praxi s cílem snížení obsahu 3-MPCD v rostlinných bílkovinách hydrolyzovaných kyselinou (Acid-HVPs) a ve výrobcích, které ji obsahují.
Dále byl po ostré diskusi na žádost Indie čtyřnásobně zvýšen limit pro ochratoxin A v obilovinách z 5 na 20 μg/kg.
Kvůli riziku kyanovodíku nebyl přijat standard pro hořký maniok (kasava, Manihot esculenta)
a problém byl vrácen do kodexového stupně projednávání č. 6.
Zatím nebyl přijat nový "Kód hygienické praxe pro sušenou kojeneckou výživu", protože nezahrnuje konzervovanou nebo cereální výživu jako kód z r. 1979, který jím měl být nahrazen. V souladu s rizikem je v novém kódu věnována pozornost Enterobacter sakazakii a Salmonella enterica v sušené kojenecké výživě.

EU Food Law 2008, č. 354, s. 35-43
Další informace: