Bezpečnost potravin

Informace o falešné „hygieně Praha“

Vydáno: 27. 9. 2010
Autor: berankova1

Firma, která klamně upozorňuje na změnu předpisů a vnucuje vypracování nového HACCP.

Informace hlavního hygienika:
Ministerstvo zdravotnictví bylo informováno o působení firmy, která oslovuje provozovny stravovacích služeb s nabídkou nového vypracování systému HACCP nebo auditu provozoven stravovacích služeb.

Zástupci firmy se ohlašují  telefonicky jako "hygiena Praha", a v případě, že kontrolní systém má provozovna stravovací služby zavedený, upozorňují na údajnou změnu právních předpisů v oblasti stravovacích služeb, z níž vyplývá nutnost zpracování nového dokumentu.

Pod pohrůžkou možných komplikací a ukládání pokut si vynucují zadání placené služby na vypracování nového HACCP nebo auditu stávajícího systému.

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že žádné nové právní požadavky pro sektor stravovacích služeb nevešly v platnost.

"Informace hlavního hygienika MUDr. Michala Víta, Ph.D.", ze dne 16.9.2010

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR