Bezpečnost potravin

Informace EFSA

Vydáno: 22. 3. 2007
Autor: pospisilova

Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie

                                          
Při příležitosti dvou jubileí – 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a 50. výročí vzniku Evropské unie – probíhá a připravuje se několik informačních akcí ve spolupráci EFSA a členských států EU. Jsou to informační semináře pro experty, zájmové skupiny spotřebitelských organizací, spotřebitele a sdělovací prostředky s využitím, rozvojem a propojením internetových stránek EFSA a národních webových stránek úřadů členských států EU, které jsou zaměřeny na bezpečnost a nezávadnost potravin. Využijí se tzv. „elektronické noviny“ informující o EFSA, a také o aktivitách členských států, dále brožury, tiskové zprávy a jiné informace na webových stránkách institucí, které se zabývají bezpečností potravin. Ve Vídni proběhl ve dnech 19. – 20. března vědecký seminář, v Bruselu uspořádá EFSA v květnu a v listopadu výstavy apod.
 
Cílem těchto akcí je, kromě dalšího posílení role tohoto významného evropského úřadu a jeho dalšího zviditelňování, především seznámení široké odborné a laické veřejnosti s příspěvkem EFSA k vědecky podloženému hodnocení zdravotních rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, a také diskuse o nových vývojových trendech a výzvách hodnocení rizik v Evropě, jako je např. plánování krizových scénářů a sdílení zkušeností v případě ohrožení lidského zdraví – nedávno v souvislosti s BSE, v poslední době s ptačí chřipkou, listerií monocytogenes, dioxiny, furany apod.
 
Nejvýznamnějšími událostmi k oběma jubileím jsou mítinky EFSA v Berlíně a v Bruselu. Zatímco jednání správní rady v Berlíně 27. března 2007 bude především prezentační a informační akcí EFSA v právě probíhajícím německém předsednictví EU, listopadové Vědecké fórum a summit v Bruselu svede dohromady vědce, zástupce institucí EU a zájmových skupin evropských spotřebitelských organizací. Budou diskutovat o tom, jak hodnocení rizik přispívá k bezpečnosti potravin, jaký je jeho dopad na jiné oblasti společenského vývoje, a o dalších vývojových trendech a potřebných akcích k vybraným vědeckým tématům.
 
 
Další informace najdete na webových stránkách:
http://www.efsa.europa.eu/en.html ;                                                           http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=75.