Bezpečnost potravin

Informace EFSA o Q-horečce

Vydáno: 17. 5. 2010
Autor:

Stanovisko a vývoj harmonizovaných plánů monitorování a hlášení případů výskytu u zvířat v EU.

Vzhledem ke značnému zvýšení případů výskytu Q-horečky u lidí v Nizozemí, vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro zdraví a pohodu zvířat (EFSA–AHAW) vědecké sdělení týkající se tohoto onemocnění zvířat, které se také přenáší na člověka.
Ve sdělení EFSA se uvádí, že Q-horečku způsobuje bakterie Coxiella burnetii, která je rozšířená u dobytka, ovcí a koz v EU. Šíření infekce mezi uvedenými živočišnými druhy ovlivňuje řada faktorů, ale celkový dopad na zdraví živočichů je omezený, neboť zřídka dochází k vývoji vlastního onemocnění. Ve stanovisku EFSA se naznačuje, že kombinací opatření by se mohla regulovat Q-horečka v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Z dlouhodobého hlediska je třeba zvažovat jako nejúčinnější vakcinaci zvířat.
Informace, které jsou v současné době k dispozici, naznačují, že Q-horečka má také určitý vliv na zdraví člověka, ačkoliv pro některé rizikové skupiny může být významný. Lidé se obecně infikují prostřednictvím přenosu bakterie vzduchem. Neexistuje žádný důkaz o onemocnění lidí z konzumace kontaminovaného mléka nebo masa.
Ve stanovisku EFSA se uvádí řada opatření, která by se měla použít k regulaci infekce způsobené C. burnetii u ovcí a koz. Aplikace antibiotik infikovaným zvířatům se nedoporučuje.
Stanovisko EFSA obsahuje řadu doporučení, např. harmonizaci sběru dat týkajících se Q-horečky u zvířat, což umožní porovnávání v čase a mezi zeměmi. Zdůrazňuje se také význam rychlé identifikace a hlášení případů Q-horečky u zvířat a včasné výměny informací mezi veterináři a zdravotníky.
EFSA rovněž uveřejnil samostatnou zprávu, která obsahuje návody na vývoj harmonizovaného plánu monitorování a hlášení Q-horečky u zvířat v EU. Zpráva byla financována EFSA (ve shodě s článkem 36) a byla vyhotovena konsorciem vědeckých institucí z různých členských států pod vedením AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments).