Bezpečnost potravin

Informace Amerického úřadu pro potraviny a léčiva

Vydáno: 20. 2. 2007
Autor: pospisilova

Clostridium botulinum v dětské výživě

 
 Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) informoval o výrobku určeném pro dětskou výživu od 6 měsíců věku z důvodu jeho možné kontaminace bakterií Clostridium botulinum. Výrobek má obchodní název Earth’s Best Organic a je vyráběn v několika variacích. Americká společnost The Hain Celestial Group, Inc. provádí jeho stahování z trhu.
 Přestože podle dostupných informací doposud není hlášeno žádné onemocnění v souvislosti s používáním tohoto výrobku a nebyl uskutečněn jeho přímý dovoz do České republiky, nelze vyloučit kontakt českého spotřebitele s uvedeným výrobkem například v zahraničí. Výrobek byl rovněž nabízen na internetových stránkách.
 
Podle internetových stránek FDA jsou postižené následující šarže:
 
Baby Food
UPC Code
Lid
Expiration Date
Earth’s Best Organic 2 Apple Peach Barley Wholesome Breakfast (4.5 ounce jars)
23923-20223
PFGJ14NP
EXP 14 SEP 08 A
Earth’s Best Organic 2 Wholesome Breakfast Variety Pack (12 pack)
23923-20295
 
13 SEP 08
Earth’s Best Organic 2 Apple Peach Barley (4.5 ounce jars within 12 pack)
23923-20223
PF6J14 NP
EXP 14 SEP 08 A
 
Vysvětlivky:
UPC (Universal Product Code) = čárový kód
Lid = víčko
Expiration date = datum spotřeby
 
Podrobnější informace v anglickém jazyce včetně fotodokumentace viz. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01566.html
 
 
Salmonella Tennessee v arašídovém másle
 
Dalším případem je kontaminace arašídového másla bakterií Salmonella Tennessee. Výrobky jsou označené „Peter Pan peanut butter“ a „Great Value peanut butter“, výrobcem je společnost ConAgra. Postižené šarže jsou na víčku označeny kódem začínajícím „2111“. Výrobek byl distribuován do 70 zemí, mimo jiné i do několika států EU.
Ačkoliv Česká republika mezi odběrateli uvedena není, nelze vyloučit možnost kontaktu českého spotřebitele s uvedeným výrobkem podobně jako ve výše zmíněném případě. V USA bylo ve vztahu ke konzumaci uvedeného arašídového másla doposud hlášeno 290 případů onemocnění. Výrobky jsou stahovány z oběhu a probíhá došetřování zdroje kontaminace.
 
Podrobnější informace v anglickém jazyce včetně fotodokumentace viz.

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01563.html

Zdroj: MUDr. Lucia Bauerová, pověřená řízením odboru ochrany veřejného zdraví