Bezpečnost potravin

Infobanka výzkumu Ministerstva zemědělství

Vydáno: 2. 4. 2009
Autor:

Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.

V rámci Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) byla spuštěna v prosinci 2008 Infobanka výzkumu MZe, která slouží jako zdroj informací o programech, projektech, výsledcích a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje ministerstva. Po ověřovacím provozu banka přejde na plný provoz.
 
Jeden z národních programů výzkumu pro období 2004–2009 se zaměřuje na kvalitní a bezpečnou výživu. Přehled projektů řešených v rámci tohoto programu je zde. Pro každý projekt v infobance jsou uvedeny výsledky/využití výsledků a zprávy.
 
Zdroj: MZe
 
Informace o potravinářském výzkumu na stránkách ICBP (projekty řešené v rámcových programech EU, projekty podpořené grantovými agenturami, výzkumné záměry)