Bezpečnost potravin

Infekční onemocnění v ČR (2000–2009)

Vydáno: 21. 6. 2010
Autor:

Počet případů vybraných hlášených infekcí (salmonelóza, kampylobakterióza, listerióza).

Na základě údajů z databáze EPIDAT byl vytvořen přehled o počtu případů vybraných hlášených infekcí v České republice. Rok 2009 byl porovnán s lety 2000–2008. Z tohoto přehledu byla vybrána tři onemocnění: salmonelóza, kampylobakterióza a listerióza, viz tabulka.
 
 Rok
Salmonelóza
Kampylobakterióza
Listerióza
2000
40233
16916
23
2001
33594
21653
21
2002
27964
23206
20
2003
26899
20063
12
2004
30724
25492
16
2005
32927
30268
15
2006
25102
22713
78
2007
18204
24254
51
2008
11009
20175
37
2009
10805
20371
32
 
Zdroj: Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 19, 2010, č. 1–2, s. 1–2

Hesla Salmonelóza, Kampylobakterióza a Listerióza v A–Z slovníku pro spotřebitele.